لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (31)
تالیف (10)
ترجمه (53)
تهران (39)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ پزشکی دورلند: انگلیسی - فارسی
نويسنده:ویلیام‌الگزاندرنیومن دورلند ؛ نويسنده:پاتریشیا.د. نواک ؛ مترجم:بهرام قاضی‌جهانی - گلبان،قاضی جهانی - دیویی: 610.3 - 1234 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 119000 ریال - 2 -75-7916-964 انتخاب
2- اصول بیماریها و بهداشت زنان کیستنر
مترجم:بهرام قاضی‌جهانی ؛ مترجم:روشنک قطبی ؛ ويراستار:مهرا کتابی - گلبان - دیویی: 618.1 - 746 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1385 - 129000 ریال - 5 -66-5786-964 انتخاب
3- شرح حال پزشکی در چهار گام: (گام چهارم)
مترجم:بهرام قاضی‌جهانی ؛ مترجم:آیدین تبریزی ؛ مترجم:روشنک قطبی - گلبان،قاضی جهانی - دیویی: 616.0754 - 48 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 1 -98-7916-964 انتخاب
4- اصول بیماریها و بهداشت زنان کیستنر
مترجم:بهرام قاضی‌جهانی ؛ مترجم:روشنک قطبی ؛ ويراستار:مهرا کتابی - گلبان - دیویی: 618.1 - 764 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1389 - 245000 ریال - 5 -66-5786-964 انتخاب
5- اورولوژی عمومی اسمیت 2000
ويراستار:امیل تاناگو ؛ مترجم:حمیدرضا شامخی ؛ مترجم:محمدرضا جوانشیر - سماط - دیویی: 616.6 - 820 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 79000 ریال - 9 -10-5789-964 انتخاب
6- مبانی طب داخلی سسیل: بیماریهای دستگاه گوارش کبد و سیستم صفراوی
نويسنده:تامس‌ای. آندرئولی ؛ مترجم:آیدین تبریزی ؛ مترجم:منوچهر بشیریان - گلبان - دیویی: 616.3 - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 9000 ریال - 5 -35-5786-964 انتخاب
7- فرهنگ پزشکی گلبان (انگلیسی - فارسی) = Golban medical dictionary
مترجم:بهرام قاضی‌جهانی ؛ مترجم:آیدین تبریزی - گلبان،قاضی جهانی - دیویی: 610.148 - 830 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 195000 ریال - 6 -005-150-964-978 انتخاب
8- فرهنگ جیبی بیماریها در علوم پزشکی (برگرفته از فرهنگ پزشکی دورلند)
گردآورنده:بهرام قاضی‌جهانی ؛ گردآورنده:آیدین تبریزی - قاضی جهانی،گلبان - دیویی: 616.003 - 154 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12500 ریال - 6 -23-7506-964-978 انتخاب
9- بیماریهای قلب و عروق
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ نويسنده:تامس‌ای. آندرئولی ؛ نويسنده:چارلزکالکوک‌‌ج. کارپنتر - گلبان،قاضی جهانی - دیویی: 616.12 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 42000 ریال - 2 -58-7916-964 انتخاب
10- اصول بیماریها و بهداشت زنان کیستنر
مترجم:بهرام قاضی‌جهانی ؛ مترجم:روشنک قطبی ؛ ويراستار:مهرا کتابی - گلبان - دیویی: 618.1 - 748 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1387 - 230000 ریال - 5 -66-5786-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7