لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)
نويسنده:ارنست گراب ؛ ويراستار:جرج میچل ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 720.917671 - 300 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 280000 ریال - 2 -44-5996-964-978 انتخاب
2- معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)
نويسنده:ارنست گراب ؛ ويراستار:جرج میچل ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 720.917671 - 296 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 270000 ریال - 2 -44-5996-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1