لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی تحلیلی: حلقه‌های ارتباط سطح خرد و کلان
نويسنده:منیژه نویدنیا - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 162 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 4 -467-223-600-978 انتخاب
2- جامعه‌شناسی تحلیلی: توسعه و جهانی شدن
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 140 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 210000 ریال - 1 -468-223-600-978 انتخاب
3- جامعه‌شناسی تحلیلی: چشم‌اندازی از مبانی، روابط، تفاوت‌ها، خود اجتماعی و دین
نويسنده:منیژه نویدنیا - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 158 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 240000 ریال - 7 -466-223-600-978 انتخاب
4- جامعه‌شناسی تحلیلی: الگوها و امنیت
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 162 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 240000 ریال - 8 -469-223-600-978 انتخاب
5- امنیت اجتماعی
نويسنده:منیژه نویدنیا - پژوهشکده مطالعات راهبردی - دیویی: 368.4 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 33000 ریال - 2 -12-5282-600-978 انتخاب
6- جامعه‌شناسی تحلیلی: مفاهیم و گذری بر جوامع
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 146 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 220000 ریال - 5 -460-223-600-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی تحلیلی: خرد و کلان
نويسنده:منیژه نویدنیا - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 156 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 230000 ریال - 2 -461-223-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1