لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (1)
تالیف (16)
ترجمه (3)
تهران (18)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیر تحول تاریخ ادبیات (از قرن اول هجری تا پایان قرن پنجم هجری)
نويسنده:عاطفه تاجیک - ساجدین - دیویی: 8fa0.9 - 72 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 3 -75-7427-964-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
3- سیر تحول تاریخ ادبیات (از قرن ششم تا پایان قرن نهم هجری)
نويسنده:عاطفه تاجیک - ساجدین - دیویی: 8fa0.9 - 106 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 2 -72-7427-964-978 انتخاب
4- انوری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:فاطمه شاملوفرد - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.23 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 24000 ریال - 2 -412-303-964-978 انتخاب
5- سیر تحول تاریخ ادبیات (از قرن دهم تا پایان دوره مشروطه)
نويسنده:عاطفه تاجیک - ساجدین - دیویی: 8fa0.9 - 72 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 9 -73-7427-964-978 انتخاب
6- شهید ثانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:زهره فتحی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.3924 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 28000 ریال - 7 -475-303-964-978 انتخاب
7- کتب اربعه شیعی: چیستی و چرایی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:مرتضی فکوری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.21 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 28000 ریال - 8 -449-303-964-978 انتخاب
8- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
9- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
10- تربیت اقتصادی از دیدگاه اسلام
نويسنده:عاطفه تاجیک - مطبوعات دینی - دیویی: 297.4833 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 3 -83-8818-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2