لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (6)
تالیف (20)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانستنی‌های تغذیه شیرخواران (ویژه کودکان 12-6 ماه)
تهيه و تنظيم:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ تهيه و تنظيم:مریم غواصه ؛ تهيه و تنظيم:فهمیه پوراحمدی - اندیشه ماندگار - دیویی: 649.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 6 -83-6782-600-978 انتخاب
2- راهنمای تغذیه در بازنشستگان
نويسنده:سیدمرتضی صفوی ؛ نويسنده:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ زيرنظر:زهرا عبداللهی - اندیشه ماندگار - دیویی: 613.20846 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 6 -44-8334-600-978 انتخاب
3- آشنایی با غذاهای سنتی استان قم
نويسنده:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ نويسنده:سارا جانقربان ؛ نويسنده:سمیرا جعفری - اندیشه ماندگار - دیویی: 641.59551285 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 6 -25-6782-600-978 انتخاب
4- تغذیه تکمیلی
نويسنده:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ نويسنده:فهمیه پوراحمدی ؛ نويسنده:معصومه فرشید‌مقدم - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم، معاونت بهداشتی - دیویی: 641.5622 - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - انتخاب
5- خوراک‌های بومی ایران
تهيه و تنظيم:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ تهيه و تنظيم:زهرا عبداللهی ؛ تهيه و تنظيم:سارا جانقربان - خادم‌الرضا (ع) - دیویی: 641.5 - 682 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1394 - 4 -088-206-600-978 انتخاب
6- گرسنگی پنهان = مصرف تنقلات
نويسنده:فاطمه عزلتی‌مقدم ؛ ويراستار:علی‌اکبر حق‌ویسی - فانوس اندیشه - دیویی: 641.3 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 25000 ریال - 0 -9-90855-600-978 انتخاب
7- تغذیه سالم و خودمراقبتی برای پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
تهيه و تنظيم:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ تهيه و تنظيم:سارا جانقربان ؛ تهيه و تنظيم:زهره کریمی‌راهجردی - اندیشه ماندگار - دیویی: 613.2 - 15 صفحه - 1/4 جیبی (کاغذی) - چاپ 5 سال 1398 - 3 -39-6782-600-978 انتخاب
8- خوراک‌های بومی ایران
تهيه و تنظيم:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ تهيه و تنظيم:زهرا عبداللهی ؛ تهيه و تنظيم:سارا جانقربان - اندیشه ماندگار - دیویی: 641.5955 - 682 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 6 -70-6782-600-978 انتخاب
9- راهنمای رژیم‌شناسان برای ارزیابی و مستندسازی
نويسنده:طاهره اسحاقی ؛ نويسنده:ژاکلین‌سی. موریس ؛ مترجم:محمد حضوری - فانوس اندیشه - دیویی: 614.5939 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 2 -38-5901-600-978 انتخاب
10- بی‌اشتهایی کودک و راه‌های مقابله با آن
تهيه و تنظيم:علی‌اکبر حق‌ویسی ؛ تهيه و تنظيم:مریم غواصه ؛ تهيه و تنظيم:علی‌اصغر هادی‌گل - اندیشه ماندگار - دیویی: 649.3 - 23 صفحه - خشتی (کاغذی) - چاپ 2 سال 1398 - 2 -81-6782-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3