لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (6)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه‌های مشاوره مسیر شغلی "مسیر تکامل انتخاب شغل"
نويسنده:فاطمه سمیعی ؛ نويسنده:ایران باغبان ؛ نويسنده:محمدرضا عابدی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - دیویی: 371.425 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 65000 ریال - 5 -73-5051-600-978 انتخاب
2- آرزو‌های شغلی از رویا تا واقعیت: بسط، تفسیر و کاربرد نظریه‌ی گاتفردسون
نويسنده:فاطمه سمیعی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 153.94 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 5 -146-110-600-978 انتخاب
3- مثنوی معنوی به‌ نثر روان
به‌اهتمام:فاطمه سمیعی ؛ به‌اهتمام:لئا دانیالی ؛ مقدمه:ایرج شهبازی - مهر آرمین - دیویی: 8fa3.62 - 842 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 330000 ریال - 6 -04-5292-600-978 انتخاب
4- شخصیت‌های رنگی در تحصیل
نويسنده:احمد صادقی ؛ نويسنده:فاطمه سمیعی - نوشته - دیویی: 155.28 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 35000 ریال - 2 -94-6005-600-978 انتخاب
5- شخصیت‌های رنگی در تحصیل
نويسنده:احمد صادقی ؛ نويسنده:فاطمه سمیعی - نوشته - دیویی: 155.28 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 80000 ریال - 2 -94-6005-600-978 انتخاب
6- شخصیت‌های رنگی
نويسنده:فاطمه سمیعی ؛ نويسنده:محمدرضا عابدی ؛ نويسنده:ایران باغبان - معظمی - دیویی: 155.28 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - انتخاب
7- شخصیت‌های رنگی
نويسنده:فاطمه سمیعی ؛ نويسنده:محمدرضا عابدی ؛ نويسنده:ایران باغبان - معظمی - دیویی: 155.28 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 68000 ریال - انتخاب
8- شخصیت‌های رنگی در تحصیل
نويسنده:احمد صادقی ؛ نويسنده:فاطمه سمیعی - نوشته - دیویی: 155.28 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 40000 ریال - 2 -94-6005-600-978 انتخاب
9- شخصیت‌های رنگی در تحصیل
نويسنده:احمد صادقی ؛ نويسنده:فاطمه سمیعی - نوشته - دیویی: 155.28 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 40000 ریال - 2 -94-6005-600-978 انتخاب
10- مثنوی معنوی به‌ نثر روان
به‌اهتمام:فاطمه سمیعی ؛ به‌اهتمام:لئا دانیالی ؛ مقدمه:ایرج شهبازی - مهر آرمین - دیویی: 8fa3.62 - 842 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 150000 ریال - 6 -04-5292-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2