لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- افسردگی نهفته در زنان: الگوهای ارتباطی نهان که باعث افسردگی در زنان می‌شوند
نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:جواد شافعی‌مقدم ؛ ويراستار:فروزنده داورپناه - رشد - دیویی: 616.85270082 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 4 -010-351-600-978 انتخاب
2- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 270000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
3- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 100000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
4- آموزش طراحی طبیعت بیجان
نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:لیلا رعیت - اکتا - دیویی: 743.835 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 4 -25-2558-964-978 انتخاب
5- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 546 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 980000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
6- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 440000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1