لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (6)
تالیف (4)
ترجمه (5)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 440000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
2- مثل هیچ‌کس (رمان نوجوان)
نويسنده:سپیده خلیلی ؛ ويراستار:مهناز جوکار ؛ تصويرگر:لاله ضیایی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 1 -878-251-600-978 انتخاب
3- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 100000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
4- ارزیابی و درمان خانواده‌ها: رویکرد مک‌مستر
نويسنده:کریستین‌ای. رایان ؛ نويسنده:ناتان‌بی. اپستاین ؛ نويسنده:گابورآی. کیتنر - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89156 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 185000 ریال - 4 -217-200-600-978 انتخاب
5- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 270000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
6- مثل هیچ‌کس (رمان نوجوان)
نويسنده:سپیده خلیلی ؛ ويراستار:مهناز جوکار ؛ تصويرگر:لاله ضیایی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 90000 ریال - 1 -878-251-600-978 انتخاب
7- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 546 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 980000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
8- مثل هیچ‌کس (رمان نوجوان)
نويسنده:سپیده خلیلی ؛ ويراستار:مهناز جوکار ؛ تصويرگر:لاله ضیایی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 100000 ریال - 1 -878-251-600-978 انتخاب
9- مثل هیچ‌کس (رمان نوجوان)
نويسنده:سپیده خلیلی ؛ ويراستار:مهناز جوکار ؛ تصويرگر:لاله ضیایی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -878-251-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1