لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (2)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 100000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
2- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 440000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
3- رسالت مسیر شغلی
نويسنده:زهرا خوانساری ؛ نويسنده:پریسا نیلفروشان - فجر قرآن - دیویی: 658.31422 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 4 -79-2603-964-978 انتخاب
4- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 270000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
5- آسیب‌شناسی خانواده طبقه‌بندی و سنجش
نويسنده:پریسا نیلفروشان ؛ نويسنده:محمدرضا عابدی ؛ نويسنده:سیداحمد احمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 155.645 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 110000 ریال - 2 -051-110-600-978 انتخاب
6- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 546 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 980000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1