لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (4)
تالیف (3)
ترجمه (8)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای کامل TRX تمرینات معلق
نويسنده:جی دوز ؛ مترجم:محسن علی‌نقی‌زاده ؛ مترجم:افسانه جمالی - شمال پایدار - دیویی: 613.7149 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 280000 ریال - 3 -15-6135-622-978 انتخاب
2- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 200000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
3- راهنمای فعالیت‌های ورزشی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان با ادم لنفاوی
نويسنده:مهدیه ملانوری‌شمسی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دیویی: 616.994062 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 5 -23-8930-600-978 انتخاب
4- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 292000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
5- نگاهی به سازگاری‌های سلولی و مولکولی به تمرینات ورزشی
نويسنده:رضا قراخانلو ؛ نويسنده:مهدیه ملانوری‌شمسی ؛ گرافيست:محمودرضا لطیفی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 612.044 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 175000 ریال - 3 -022-355-600-978 انتخاب
6- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ ويراستار:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - دنیای ‌حرکت - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 80000 ریال - 964-96556-2-X انتخاب
7- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 123000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
8- فعالیت بدنی و تندرستی در دوران قبل، حین و بعد از بارداری
نويسنده:مهدیه ملانوری‌شمسی ؛ نويسنده:افسانه جمالی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 613.7045 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 299000 ریال - 2 -201-355-600-978 انتخاب
9- راهنمای آزمایشگاهی سنجش آمادگی جسمانی و توصیه‌های تمرینی
نويسنده:ادمونداو آسه‌ودو ؛ نويسنده:مایکل استارک ؛ مترجم:مهدیه ملانوری‌شمسی - حتمی - دیویی: 615.82 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 120000 ریال - 8 -46-5751-600-978 انتخاب
10- راهنمای آزمایشگاهی سنجش آمادگی جسمانی و توصیه‌های تمرینی
نويسنده:ادمونداو آسه‌ودو ؛ نويسنده:مایکل استارک ؛ مترجم:مهدیه ملانوری‌شمسی - حتمی - دیویی: 615.82 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 65000 ریال - 8 -46-5751-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2