لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 123000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
2- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
3- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100 نسخه - 292000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
4- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ ويراستار:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - دنیای ‌حرکت - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 964-96556-2-X انتخاب
5- فیزیولوژی تمرینات ورزشی
نويسنده:گرگوری‌پی وایت ؛ مترجم:محمدرضا کردی ؛ مترجم:زهرا میرآخوری - بامداد کتاب ،ورزش - دیویی: 617.1027 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 50 نسخه - 400000 ریال - 2 -80-8131-964-978 انتخاب
6- فیزیولوژی تمرینات ورزشی
نويسنده:گرگوری‌پی وایت ؛ مترجم:محمدرضا کردی ؛ مترجم:زهرا میرآخوری - بامداد کتاب - دیویی: 617.1027 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 199000 ریال - 2 -80-8131-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1