لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (158)
تالیف (169)
ترجمه (1)
تهران (170)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (52)
كمك درسی و آموزشی (117)

تعداد یافت شده (170) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ناهی
نويسنده:جمشید خانیان ؛ مترجم:علی خاکبازان ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 نسخه - 8850 ریال - 8 -291-391-964-978 انتخاب
2- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 37 سال 1387 - 25000 نسخه - 2 -43-8909-964-978 انتخاب
3- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 39 سال 1387 - 10000 نسخه - 8 -41-8909-964-978 انتخاب
4- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
5- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1386 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
6- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 32 سال 1386 - 25000 نسخه - 5 -42-8909-964-978 انتخاب
7- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1386 - 15000 نسخه - 5 -42-8909-964-978 انتخاب
8- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
9- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
10- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 40 سال 1388 - 15000 نسخه - 2 -43-8909-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17