لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(114)
چاپ مجدد (3)
تالیف (111)
ترجمه (6)
تهران (117)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (114)

تعداد یافت شده (117) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمون‌های کشوری ارشد آموزش بهداشت سنا سال 91 - 90 سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 613.07 - 258 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 266000 ریال - 0 -52-8456-600-978 انتخاب
2- آزمون‌های کشوری ارشد سم‌شناسی سنا سال 95 - 94 سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 615.9 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 176000 ریال - 0 -04-8730-600-978 انتخاب
3- آزمون‌های کشوری ارشد علوم تغذیه سنا سال 92 - 91 سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 613.207 - 342 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 392000 ریال - 3 -29-8730-600-978 انتخاب
4- آزمون‌های کشوری ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) سنا) سال 95 - 94 سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 610.28 - 474 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 474000 ریال - 5 -12-8730-600-978 انتخاب
5- آزمون‌های کشوری ارشد انفورماتیک پزشکی سنا سال 97 - 96 سوالات تالیفی با پاسخ کاملا تشریحی
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 610.285 - 248 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 420000 ریال - 7 -148-488-600-978 انتخاب
6- ساختار و متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 612.015756 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 8 -75-7827-600-978 انتخاب
7- آزمون‌های کشوری ارشد پرستاری سنا سال 90 - 89 سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 610.73 - 242 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 239000 ریال - 9 -46-8456-600-978 انتخاب
8- آزمون‌های کشوری ارشد فیزیولوژی پزشکی سنا سال 92 - 91 سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 612 - 250 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 387000 ریال - 3 -32-8730-600-978 انتخاب
9- آزمون‌های کشوری ارشد فیزیولوژی پزشکی سنا سال 91 - 90 سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 612 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 387000 ریال - 2 -39-8730-600-978 انتخاب
10- آزمون‌های کشوری ارشد علوم تشریحی سنا سال 93 - 92 سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 611.91 - 436 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 650000 ریال - 3 -58-8730-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12