لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت کیفیت و بهره‌وری
نويسنده:چنگیز والمحمدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 658.4013 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 45000 ریال - 2 -84-6441-964-978 انتخاب
2- مدیریت کیفیت و بهره‌وری
نويسنده:چنگیز والمحمدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 658.4013 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 60000 ریال - 5 -0841-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1