لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (1)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمادگی جسمانی
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور ؛ نويسنده:سمیه ملایی - نوآور - دیویی: 613.7 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 18000 ریال - 4 -54-5514-600-978 انتخاب
2- حرکات اصلاحی (آشنایی با ناهنجاری‌های اندامی - حرکتی)
زيرنظر:یحیی سخنگویی ؛ گردآورنده:سعیده همتی‌پور ؛ گردآورنده:لیلا همتی‌پور - آوای ظهور - دیویی: 615.81 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 1 -83-5896-600-978 انتخاب
3- تربیت بدنی عمومی
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور ؛ نويسنده:سعیده همتی‌پور ؛ نويسنده:ملیحه کهن‌پور - نوآور - دیویی: 613.71076 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 45000 ریال - 5 -15-5514-600-978 انتخاب
4- تربیت بدنی دوره تحصیلی دبیرستان
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور ؛ نويسنده:منا میرسپاسی ؛ نويسنده:امیر حمزه‌زارع - پارسیا - دیویی: 613.7 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 175000 ریال - 1 -76-6257-600-978 انتخاب
5- آشنایی با بازیهای المپیک و بعضی رشته‌های ورزشی: ویژه دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی راهنمائی و دبیرستان
نويسنده:امیرحمزه زارع ؛ نويسنده:مجتبی آبنار ؛ نويسنده:محمدعلی کهن‌پور - پارسیا - دیویی: 796.48 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 8 -77-6257-600-978 انتخاب
6- تربیت‌ بدنی در مدارس: ویژه دوره تحصیلی ابتدایی ویژه دانش‌آموزان، اولیا، مربیان
نويسنده:منا میرسپاسی ؛ نويسنده:محمدعلی کهن‌پور ؛ نويسنده:صغری سجودی - حتمی - دیویی: 796.07 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 105000 ریال - 1 -35-6904-600-978 انتخاب
7- بازی‌های المپیک افراد استثنائی فوتبال: هندبوکی برای آموزش در خانه
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور ؛ نويسنده:مجتبی آبنار ؛ نويسنده:امیرحمزه زارع - پارسیا - دیویی: 796.48 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 0 -73-6257-600-978 انتخاب
8- برنامه سلامت جسمانی ورودی افسران ارتش
نويسنده:محمدعلی منشادی ؛ نويسنده:مجتبی آبنار ؛ نويسنده:محمدعلی کهن‌پور - پارسیا - دیویی: 613.7 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 4 -75-6257-600-978 انتخاب
9- اینترلوکین 15 و ورزش: اثر بر عضله اسکلتی، بافت چربی و دیگر بافت‌ها یک فاکتور رشد
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور - پارسیا - دیویی: 616.079 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 7 -74-6257-600-978 انتخاب
10- تربیت‌ بدنی عمومی برای دانشجویان
نويسنده:سیدیعقوب شریفی ؛ نويسنده:فاطمه روشنی ؛ نويسنده:محمدعلی کهن‌پور - نوآور،پارسیا - دیویی: 613.71 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 40000 ریال - 9 -022-168-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2