لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(251)
چاپ مجدد (1320)
تالیف (490)
ترجمه (1081)
تهران (1566)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (929)
كمك درسی و آموزشی (135)

تعداد یافت شده (1571) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش زبان عربی از راه بازی و سرگرمی برای کودکان
نويسنده:قاسم کریمی ؛ نقاش:اسدالله بیناخواهی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 492.75 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 4000 ریال - 8 -257-436-964 انتخاب
2- خودآزمون هدفدار عربی سال اول راهنمایی
نويسنده:عیسی متقی‌زاده ؛ نويسنده:حمیدرضا میرحاجی ؛ نويسنده:قاسم کریمی - نشر شورا - دیویی: 492.75076 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2800 ریال - 9 -48-5525-964 انتخاب
3- خودآزمون هدفدار عربی سال دوم راهنمایی
نويسنده:قاسم کریمی - نشر شورا - دیویی: 492.75076 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3400 ریال - 7 -52-5525-964 انتخاب
4- دفتر تمرین عربی (2) سال دوم راهنمایی
نويسنده:قاسم کریمی - نشر شورا - دیویی: 492.75076 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4000 ریال - 964-5525-56-X انتخاب
5- آقا جون، دوستت داریم
نويسنده:قاسم کریمی - سیمای فرهنگ - دیویی: 793.7 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1500 ریال - انتخاب
6- خودآزمون هدفدار عربی سال اول راهنمایی
نويسنده:عیسی متقی‌زاده ؛ نويسنده:حمیدرضا میرحاجی ؛ نويسنده:قاسم کریمی - نشر شورا - دیویی: 492.75076 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2800 ریال - 9 -48-5525-964 انتخاب
7- خودآزمون هدفدار عربی سال دوم راهنمایی
نويسنده:قاسم کریمی - نشر شورا - دیویی: 492.75076 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3400 ریال - 7 -52-5525-964 انتخاب
8- چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.314 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 1 -222-417-964 انتخاب
9- چگونه کارمند مناسب انتخاب کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.3112 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 3 -221-417-964 انتخاب
10- چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.409 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 1 -219-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 158