لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (52)
تالیف (0)
ترجمه (81)
تهران (81)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسش [نمایشنامه]
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:شهرام زرگر - نیلا - دیویی: 812.54 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 5 -055-122-600-978 انتخاب
2- حباب معلق
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - بیدگل - دیویی: 817.54 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 0 -77-5193-600-978 انتخاب
3- هرج و مرج محض
نويسنده:وودی آلن ؛ نويسنده:فرناندو سورنتینو ؛ مترجم:حسین یعقوبی - مروارید - دیویی: 808.831 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 41000 ریال - 9 -016-191-964-978 انتخاب
4- پرسش [نمایشنامه]
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:شهرام زرگر - نیلا - دیویی: 812.54 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 5 -055-122-600-978 انتخاب
5- کنت دراکولا و داستانهای دیگر
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:احسان نوروزی ؛ مترجم:محمد چرم‌شیر - نیلا - دیویی: 818.5408 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2200 نسخه - 5000 ریال - 0 -79-6900-964-978 انتخاب
6- دفاع از دیوانگی
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:مازیار عطاریه - شورآفرین - دیویی: 818.5407 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 4 -71-2995-964-978 انتخاب
7- عوارض جانبی 1
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:لادن نژادحسینی ؛ ويراستار:مریم قاضی‌زاده - بیدگل - دیویی: 813.54 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 6000 ریال - 3 -21-5193-600-978 انتخاب
8- ریورساید درایو [نمایشنامه]
نويسنده:وودی آلن ؛ زيرنظر:حمید سعیدی‌امجد ؛ مترجم:مجید مصطفوی - نیلا - دیویی: 812.54 - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -46-5140-600-978 انتخاب
9- قابل توجه نوابغ: فقط پول نقد (داستان)
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:مصطفی احمدی - نیلا - دیویی: 813.54 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 0 -64-8573-964-978 انتخاب
10- حباب معلق
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - بیدگل - دیویی: 817.54 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -77-5193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9