لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (57)
تالیف (0)
ترجمه (86)
تهران (86)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کنت دراکولا و داستانهای دیگر
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:احسان نوروزی - نیلا - دیویی: 813.54 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 0 -79-6900-964-978 انتخاب
2- حباب معلق
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - بیدگل - دیویی: 817.54 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 0 -77-5193-600-978 انتخاب
3- بی بال و پر: طنزهای وودی آلن
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:محمود مشرف‌آزادتهرانی - ماه‌ریز - دیویی: 817.5407 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 6 -14-7729-964 انتخاب
4- مرگ در می‌زند
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:حسین یعقوبی ؛ ويراستار:پولاد فرخزاد - نشر چشمه - دیویی: 813.54 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1397 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 0 -251-362-964-978 انتخاب
5- مرگ / خدا
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:شهرام زرگر - بیدگل - دیویی: 812.54 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -46-7806-600-978 انتخاب
6- قابل توجه نوابغ: فقط پول نقد (داستان)
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:مصطفی احمدی ؛ زيرنظر:حمید سعیدی‌امجد - نیلا - دیویی: 813.54 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 0 -64-8573-964-978 انتخاب
7- حباب معلق
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - بیدگل - دیویی: 817.54 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 0 -77-5193-600-978 انتخاب
8- متل ماه عسل
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:محمدرضا اوزار - بیدگل - دیویی: 812.54 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -04-7806-600-978 انتخاب
9- کنت دراکولا و داستانهای دیگر
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:احسان نوروزی ؛ مترجم:محمد چرم‌شیر - نیلا - دیویی: 818.5408 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 0 -79-6900-964-978 انتخاب
10- مرگ در می‌زند
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:حسین یعقوبی ؛ ويراستار:پولاد فرخزاد - نشر چشمه - دیویی: 813.54 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 0 -251-362-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9