لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (11)
تالیف (1)
ترجمه (24)
تهران (23)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از جایم تکان نمی‌خورم!
نويسنده:جودیت ویورست ؛ مترجم:زینب رضایی - پیدایش - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 9 -743-349-964-978 انتخاب
2- گناه
نويسنده:مالکوم رز ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 5 -808-349-964-978 انتخاب
3- گمشده
نويسنده:مالکوم رز ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 9 -800-349-964-978 انتخاب
4- مرگ
نويسنده:مالکوم رز ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 4 -850-349-964-978 انتخاب
5- گناه
نويسنده:مالکوم رز ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 230000 ریال - 5 -808-349-964-978 انتخاب
6- تجربه‌های کودکی (3 جلد در یک مجلد)
نويسنده:جودیت ویورست ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ ويراستار:فریبا نباتی - پیدایش - 32 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 9 -756-349-964-978 انتخاب
7- تجربه‌های کودکی (سه جلد در یک مجلد)
نويسنده:جودیت ویورست ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ ويراستار:فریبا نباتی - پیدایش - 116 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -756-349-964-978 انتخاب
8- گمشده
نويسنده:مالکوم رز ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 9 -800-349-964-978 انتخاب
9- دوست خوب رابی
نويسنده:لورا دریسکو ؛ مترجم:زینب رضایی - سیمرغ خراسان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -91-5313-600-978 انتخاب
10- ارزیابی و درمان بالینی اختلالات طیف اتیسم
مترجم:فرانک صالحی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:سپیده گل‌محمدی - ستایش هستی - 396 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 7 -25-8835-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3