لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (11)
تالیف (1)
ترجمه (24)
تهران (23)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از جایم تکان نمی‌خورم!
نويسنده:جودیت ویورست ؛ مترجم:زینب رضایی - پیدایش - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 9 -743-349-964-978 انتخاب
2- مرگ
نويسنده:مالکوم رز ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 4 -850-349-964-978 انتخاب
3- دوست خوب رابی
نويسنده:لورا دریسکو ؛ مترجم:زینب رضایی - سیمرغ خراسان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -91-5313-600-978 انتخاب
4- گمشده
نويسنده:مالکوم رز ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 9 -800-349-964-978 انتخاب
5- لک‌لک سفید
نويسنده:آندریا‌پترلیک حسینوویچ ؛ مترجم:زینب رضایی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 24500 ریال - 0 -561-300-964-978 انتخاب
6- گناه
نويسنده:مالکوم رز ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 230000 ریال - 5 -808-349-964-978 انتخاب
7- پاپوش
نويسنده:مالکوم رز ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 7 -833-349-964-978 انتخاب
8- ارزیابی و درمان بالینی اختلالات طیف اتیسم
مترجم:فرانک صالحی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:سپیده گل‌محمدی - ستایش هستی - 396 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 7 -25-8835-600-978 انتخاب
9- فرانکشتاین مهربان
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 5 -011-296-600-978 انتخاب
10- شبح معلم
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 8 -010-296-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3