لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 1500 نکته برق صنعتی درجه 2
نويسنده:رحیم دشتکی - قدیس - دیویی: 537.076 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 0 -36-8050-600-978 انتخاب
2- 1500 نکته برق صنعتی درجه 2
نويسنده:رحیم دشتکی - قلم مهر - دیویی: 537.076 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 40000 ریال - 8 -16-5059-600-978 انتخاب
3- روش‌های انتقال تصویر با Dahua
نويسنده:رحیم دشتکی ؛ نويسنده:رضا دشتکی - قدیس - دیویی: 621.38928 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 7 -10-6723-622-978 انتخاب
4- کارور PLC درجه 2
نويسنده:رحیم دشتکی ؛ نويسنده:علی افشاری - طنین - دیویی: 629.895076 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 3 -77-5573-964-978 انتخاب
5- مدار فرمان (زمینه صنعت)
نويسنده:رحیم دشتکی - قدیس - دیویی: 621.317 - 170 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200000 ریال - 1 -00-6450-600-978 انتخاب
6- مدار فرمان 1 (زمینه صنعت) قابل استفاده برای: 1- دانش‌آموزان کار دانش و فنی و حرفه‌ای ....
نويسنده:رحیم دشتکی ؛ نويسنده:سعید بهرامی - قدیس - دیویی: 621.317 - 178 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 1 -00-6450-600-978 انتخاب
7- مدارهای کاربردی برق ساختمان (زمینه تاسیسات الکتریکی) قابل استفاده برای: دانش‌آموزان کار دانش و فنی و حرفه‌ای ...
نويسنده:رحیم دشتکی ؛ نويسنده:سعید بهرامی - قدیس - دیویی: 537.076 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 7 -24-6450-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1