لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (25)
تالیف (48)
ترجمه (8)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کار با داوطلبان در ورزش
نويسنده:گراهام کاسکلی ؛ نويسنده:راشل هویی ؛ نويسنده:کریستوفر جان‌الد - آوای ظهور - دیویی: 796.06 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 55000 ریال - 2 -02-5896-600-978 انتخاب
2- روابط عمومی ورزشی "مدیریت ارتباطات سازمانی"
نويسنده:جی کلایتون‌استولد ؛ نويسنده:اسفتن‌دبلیو دیتمور ؛ نويسنده:اسکات‌ای برانولد - علم و حرکت - دیویی: 659.29796 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 250000 ریال - 4 -06-5547-964-978 انتخاب
3- مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمد پورکیانی - آوای ظهور - دیویی: 796.0698 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 250000 ریال - 4 -14-7956-600-978 انتخاب
4- ساخت و کاربرد ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها با تاکید بر مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:رضا صادقی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 796.069 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 280000 ریال - 4 -070-355-600-978 انتخاب
5- مبانی اجتماعی - فرهنگی ورزش
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - دیویی: 306.483 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 99000 ریال - 1 -68-5796-600-978 انتخاب
6- مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - علم و حرکت - دیویی: 796.069 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 185000 ریال - 3 -35-5543-600-978 انتخاب
7- مدیریت ورزش‌های هوای آزاد (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:لقمان کشاورز - دانشگاه پیام نور - دیویی: 796.5 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 47000 ریال - 5 -0157-14-964-978 انتخاب
8- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - دیویی: 001.42 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 110000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
9- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - دیویی: 796.0698 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 200000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
10- مهارت نوشتن با مهارت‌های ارتباطی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست ؛ نويسنده:حمید قاسمی - هخامنش - دیویی: 808 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 4 -42-8555-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6