لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (20)
تالیف (43)
ترجمه (8)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی اجتماعی - فرهنگی ورزش
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - دیویی: 306.483 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 99000 ریال - 1 -68-5796-600-978 انتخاب
2- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش - علم و حرکت - دیویی: 796.069 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 200 نسخه - 225000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
3- روابط عمومی ورزشی "مدیریت ارتباطات سازمانی"
نويسنده:جی کلایتون‌استولد ؛ نويسنده:اسفتن‌دبلیو دیتمور ؛ نويسنده:اسکات‌ای برانولد - علم و حرکت - دیویی: 659.29796 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 80000 ریال - 4 -06-5547-964-978 انتخاب
4- نقش حامیان و شرکا در بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:سیدعماد حسینی - علم و حرکت - دیویی: 796.0681 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 195000 ریال - 1 -84-5543-600-978 انتخاب
5- روابط عمومی ورزشی "مدیریت ارتباطات سازمانی"
نويسنده:جی کلایتون‌استولد ؛ نويسنده:اسفتن‌دبلیو دیتمور ؛ نويسنده:اسکات‌ای برانولد - علم و حرکت - دیویی: 659.29796 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -06-5547-964-978 انتخاب
6- روزنامه‌نگاری ورزشی
نويسنده:فیل اندروس ؛ مترجم:سارا کشکر ؛ مترجم:حمید قاسمی - علم و حرکت - دیویی: 070.449796 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 3 -06-5543-600-978 انتخاب
7- کار با داوطلبان در ورزش
نويسنده:گراهام کاسکلی ؛ نويسنده:راشل هویی ؛ نويسنده:کریستوفر جان‌الد - آوای ظهور - دیویی: 796.06 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 550 نسخه - 55000 ریال - 2 -02-5896-600-978 انتخاب
8- مبانی مدیریت ورزش
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:نازنین راسخ - علم و حرکت - دیویی: 796.069 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 175000 ریال - 3 -19-8500-600-978 انتخاب
9- راهنمای کاربردی کمپینگ (اوقات فراغت و اقامت در طبیعت)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:نازیتا هادی‌کپورچالی - امید انقلاب،آراد کتاب - دیویی: 796.54 - 234 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 62000 ریال - 3 -09-6809-964-978 انتخاب
10- مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - علم و حرکت - دیویی: 796.096 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 3 -35-5543-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6