لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (25)
تالیف (48)
ترجمه (8)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمد پورکیانی - آوای ظهور - دیویی: 796.0698 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 240000 ریال - 4 -14-7956-600-978 انتخاب
2- تصویربرداری ورزشی: راهنمای کاربردی تصویربرداری، تهیه و پخش برنامه‌های ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مصطفی شریفی - نشر ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 778.53 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 60000 ریال - 2 -32-5796-600-978 انتخاب
3- مدیریت اوقات فراغت، ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:محمد احسانی ؛ ويراستار:سیدهادی رضوی - دانشگاه تربیت مدرس - دیویی: 306.4812 - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 400000 ریال - 6 -78-7589-600-978 انتخاب
4- مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - علم و حرکت - دیویی: 796.096 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 70000 ریال - 3 -35-5543-600-978 انتخاب
5- Sport management textbook (for sport management students)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:سارا کشکر - دانشگاه پیام نور - دیویی: 428.64 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 53000 ریال - 2 -0129-14-964-978 انتخاب
6- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - دیویی: 796.0698 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 250000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
7- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - دیویی: 796.069 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
8- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - دیویی: 001.42 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 110000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
9- Sport management textbook (for sport management students)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:سارا کشکر - دانشگاه پیام نور - دیویی: 428.64 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 120000 ریال - 2 -0129-14-964-978 انتخاب
10- آیین نگارش زبان فارسی با تاکید بر مهارت نوشتن ویژه رشته‌های مدیریت رسانه - مدیریت رسانه‌های ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 808 - 330 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 199000 ریال - 4 -92-6904-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6