لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(108)
چاپ مجدد (221)
تالیف (284)
ترجمه (45)
تهران (267)
شهرستان (62)
كودك و نوجوان (329)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (329) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طناز خانم، عجله نکن
نويسنده:محمدرضا صبوری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آسمان اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 5000 نسخه - 7 -20-5790-600-978 انتخاب
2- سفیدبرفی و هفت‌ کوتوله = Snow white and the seven dwarfs
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -9-93183-600-978 انتخاب
3- نی‌نی دلش گرفته بود، اون از آتیش ترسیده بود
شاعر:اکرم مطلبی‌کربکندی ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -9-92789-964-978 انتخاب
4- نی‌نی کوچولو یه دختره از برگ گل نازک‌تره
شاعر:محمود میرزایی‌دلاویز ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - قلم و اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -0-92471-600-978 انتخاب
5- سنجاب‌ها در مدرسه
نويسنده:سمیه قدیری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -7-94357-600-978 انتخاب
6- سفیدبرفی و هفت‌ کوتوله
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -9-93183-600-978 انتخاب
7- قصه کرم شیطون
شاعر:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 0 -24-5878-600-978 انتخاب
8- عسلی و قصه‌های شب
شاعر:محمود میرزایی‌دلاویز ؛ تصويرگر:محدثه محمدی ؛ تصويرگر:زهرا حبیب‌زاده - یاران علم و دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 9 -4-90073-600-978 انتخاب
9- عروسک ناز لیلی
شاعر:شیرزاد نجفی ؛ نقاش:محدثه محمدی - انجام کتاب - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 4 -069-415-964 انتخاب
10- نی‌نی کوچولو موش موشیه تو دست اون یک گوشیه
شاعر:محمود میرزایی‌دلاویز ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -05-7545-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33