لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (0)
تالیف (19)
ترجمه (5)
تهران (0)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرده‌ای که نمرد (داستانک)
نويسنده:سمیه خیرخواه ؛ ويراستار:بهرام سورگون - نباتی - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 9 -52-5892-600-978 انتخاب
2- زادگاه اولین فریاد: مجموعه شعر
شاعر:فرشته افسری‌قره‌چپق ؛ ويراستار:بهرام سورگون - پارلاق قلم - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -00-7793-600-978 انتخاب
3- آنا تارلا پووئست (کیچیک رومان)
نويسنده:چنگیز آیتماتوف ؛ گردآورنده:بهرام سورگون ؛ مترجم:جمیل علی‌بی‌اوو - پارلاق قلم - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -50-7793-600-978 انتخاب
4- کوراوغلونون ارزروم سفری
نويسنده:پریسا داداش‌پور ؛ ويراستار:بهرام سورگون - پارلاق قلم - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -03-7793-600-978 انتخاب
5- جمیله: پووئست (کیچیک رومان)
نويسنده:چنگیز آیتماتوف ؛ مترجم:قیلمان موسی‌یئو ؛ مترجم:بهرام سورگون - پارلاق قلم - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -1-95077-600-978 انتخاب
6- آلبایا مکتوب یوخدور: پووئست
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ گردآورنده:بهرام سورگون ؛ مترجم:اسحاق ابراهیم‌اوو - پارلاق قلم - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -65-8895-600-978 انتخاب
7- چکمه‌لی پیشیک
نويسنده:شارل پرو ؛ تهيه و تنظيم:بهرام سورگون ؛ تصويرگر:ائلچین جباراف - دنیزچین - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 4 -3-92730-600-978 انتخاب
8- گل‌نغمه‌های عرفانی - اجتماعی: مجموعه شعر
شاعر:محمود رشیدی‌بناب ؛ ويراستار:بهرام سورگون - نباتی - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -53-5892-600-978 انتخاب
9- اصلی و کرم داستانی
گردآورنده:بهرام سورگون ؛ گرافيست:آتابای تیکان‌تپه‌لی - پارلاق قلم - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -34-7793-600-978 انتخاب
10- لاحول و لاقوه الا بالله: آذربایجان روباعی آنتولوژیسی (1)
نويسنده:بهرام سورگون - ندای شمس - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 1 -40-2688-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3