لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (0)
تالیف (20)
ترجمه (8)
تهران (0)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهلول داننده لطیفه‌لری
گردآورنده:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 892.77 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 4 -53-8895-600-978 انتخاب
2- بناب به روایت دیگران
محقق:بهرام سورگون ؛ محقق:پریسا داداش‌زاده ؛ گرافيست:آتابای تیکان‌تپه‌لی - پارلاق قلم - دیویی: 955.3267 - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 9 -58-8895-600-978 انتخاب
3- بیزلرده اوغرو یوخدور
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:ماهر قاراینو ؛ ويراستار:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 863.64 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 9 -61-8895-600-978 انتخاب
4- 100 غزل 100 شاعیر
گردآورنده:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 894.3611008 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 5 -56-8895-600-978 انتخاب
5- یاز نومره‌نی یوللارا: شعر مجموعه‌سی
شاعر:بهرام سورگون - نباتی - دیویی: 894.3611 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 3 -25-5892-600-978 انتخاب
6- چکمه‌لی پیشیک
نويسنده:شارل پرو ؛ تهيه و تنظيم:بهرام سورگون ؛ تصويرگر:ائلچین جباراف - دنیزچین - دیویی: 894.36 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 4 -3-92730-600-978 انتخاب
7- یوز ایلین تنهالیغی گابریل گارسیا مارکز
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 863.64 - 504 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 8 -55-8895-600-978 انتخاب
8- جمیله: پووئست (کیچیک رومان)
نويسنده:چنگیز آیتماتوف ؛ مترجم:قیلمان موسی‌یئو ؛ مترجم:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 891.7344 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 9 -1-95077-600-978 انتخاب
9- سنی من سئول کیمی
گردآورنده:احمد صمدپور ؛ تهيه و تنظيم:بهرام سورگون - نباتی - دیویی: 894.3611 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 15000 ریال - 4 -73-5892-600-978 انتخاب
10- او ایللرین چوره‌یی (پوویست)
نويسنده:هاینریش بول ؛ مترجم:اکرم ایلیسلی ؛ گردآورنده:بهرام سورگون - پارلاق قلم - دیویی: 833.914 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 9 -74-8895-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3