لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (9)
تالیف (1)
ترجمه (15)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتاردرمانی شناختی برای بیماریهای شدید روانی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:داگلاس تورکینگتون ؛ نويسنده:دیویدجی. کینگدان - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 616.891425 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 98000 ریال - 8 -037-200-600-978 انتخاب
2- چکیده ملاکهای تشخیصی DSM-5
نويسنده: انجمن روان‌پزشکی آمریکا ؛ مترجم:فرزین رضاعی ؛ مترجم:علی فخرایی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 612 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2200 نسخه - 430000 ریال - 5 -418-200-600-978 انتخاب
3- تندآموز روان‌درمانی دلسوزی‌مدار
نويسنده:پل گیلبرت ؛ مترجم:آتوسا فرمند - کتاب ارجمند - دیویی: 616.891425 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 280000 ریال - 5 -690-200-600-978 انتخاب
4- معجزه‌ی خواب: (خواب راحت و کافی طی درمان وابستگی مواد)
نويسنده:آتوسا فرمند ؛ نويسنده:حامد اختیاری ؛ نويسنده:پیمان حسنی‌ابهریان - مهرسا - دیویی: 613.794 - 62 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 7 -40-6591-600-978 انتخاب
5- راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی DSM - 5
نويسنده: انجمن‌روانپزشکی‌آمریکا ؛ مترجم:فرزین رضاعی ؛ مترجم:علی فخرایی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 946 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 650000 ریال - 4 -387-200-600-978 انتخاب
6- راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی
نويسنده:دانیل‌جی کارلات ؛ مترجم:آتوسا فرمند - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 540 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1650 نسخه - 240000 ریال - 2 -352-200-600-978 انتخاب
7- چکیده ملاکهای تشخیصی DSM-5
نويسنده: انجمن روان‌پزشکی آمریکا ؛ مترجم:فرزین رضاعی ؛ مترجم:علی فخرایی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 612 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3300 نسخه - 300000 ریال - 5 -418-200-600-978 انتخاب
8- راهنمای سریع مشاوره روان‌پویشی
نويسنده:راجر کاسیمور ؛ مترجم:آتوسا فرمند - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - دیویی: 616.8914 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 5 -229-496-964-978 انتخاب
9- راهنمای سریع مشاوره
نويسنده:ویندی درایدن ؛ مترجم:آتوسا فرمند - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - دیویی: 158.3 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 1 -230-496-964-978 انتخاب
10- راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی DSM - 5
نويسنده: انجمن‌روانپزشکی‌آمریکا ؛ مترجم:فرزین رضاعی ؛ مترجم:علی فخرایی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 946 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 330 نسخه - 1300000 ریال - 4 -387-200-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2