لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (10)
تالیف (1)
ترجمه (17)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی
نويسنده:دانیل‌جی کارلات ؛ مترجم:آتوسا فرمند - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 540 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1650 نسخه - 240000 ریال - 2 -352-200-600-978 انتخاب
2- راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی DSM - 5
نويسنده: انجمن‌روانپزشکی‌آمریکا ؛ مترجم:فرزین رضاعی ؛ مترجم:علی فخرایی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 874 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 2200 نسخه - 600000 ریال - 4 -387-200-600-978 انتخاب
3- چکیده ملاکهای تشخیصی DSM-5
نويسنده: انجمن روان‌پزشکی آمریکا ؛ مترجم:فرزین رضاعی ؛ مترجم:علی فخرایی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 612 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2200 نسخه - 430000 ریال - 5 -418-200-600-978 انتخاب
4- راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی DSM - 5
نويسنده: انجمن‌روانپزشکی‌آمریکا ؛ مترجم:فرزین رضاعی ؛ مترجم:علی فخرایی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 946 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 1100 نسخه - 4 -387-200-600-978 انتخاب
5- راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی DSM - 5
نويسنده: انجمن‌روانپزشکی‌آمریکا ؛ مترجم:فرزین رضاعی ؛ مترجم:علی فخرایی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 944 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1398 - 550 نسخه - 1300000 ریال - 4 -387-200-600-978 انتخاب
6- چکیده ملاکهای تشخیصی DSM-5
نويسنده: انجمن روان‌پزشکی آمریکا ؛ مترجم:فرزین رضاعی ؛ مترجم:علی فخرایی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 612 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3300 نسخه - 300000 ریال - 5 -418-200-600-978 انتخاب
7- راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی DSM - 5
نويسنده: انجمن‌روانپزشکی‌آمریکا ؛ مترجم:فرزین رضاعی ؛ مترجم:علی فخرایی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 946 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 650000 ریال - 4 -387-200-600-978 انتخاب
8- راهنمای سریع مشاوره فردمدار
نويسنده:راجر کاسیمور ؛ مترجم:آتوسا فرمند - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - دیویی: 616.8914 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 5 -229-496-964-978 انتخاب
9- راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی DSM - 5
نويسنده: انجمن‌روانپزشکی‌آمریکا ؛ مترجم:فرزین رضاعی ؛ مترجم:علی فخرایی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89075 - 874 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 600000 ریال - 4 -387-200-600-978 انتخاب
10- راهنمای سریع مشاوره
نويسنده:ویندی درایدن ؛ مترجم:آتوسا فرمند - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - دیویی: 158.3 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 29000 ریال - 1 -230-496-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2