لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (496)
تالیف (10)
ترجمه (560)
تهران (570)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (382)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (570) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردم در سیاست ایران: پنج پژوهش موردی
نويسنده:یرواند آبراهامیان ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - نشر چشمه - دیویی: 955.075 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 140000 ریال - 5 -484-229-600-978 انتخاب
2- خوشی‌ها و مصایب کار
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - به‌نگار - دیویی: 306.36 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 170000 ریال - 9 -82-6332-964-978 انتخاب
3- فکرهای نبوغ‌آمیز (بیشترشان)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 170000 ریال - 0 -58-8025-600-978 انتخاب
4- همه چی محشر است (نسبتا)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 406 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 200000 ریال - 3 -57-8025-600-978 انتخاب
5- خوردنی‌های خیلی ویژه (...نه)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 180000 ریال - 4 -63-8025-600-978 انتخاب
6- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
7- بهترین کلاس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:نسرین نوش‌امینی - هوپا - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 170000 ریال - 4 -82-8655-600-978 انتخاب
8- تابوت‌های دست‌ساز: گزارش واقعی از یک جنایت آمریکایی
نويسنده:ترومن کاپوتی ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - نشر چشمه - دیویی: 813.54 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 85000 ریال - 4 -930-362-964-978 انتخاب
9- چهار دختر بچه (نمایش در شش پرده) به همراه موخره‌ای از چارلز مارویتز
نويسنده:پابلو پیکاسو ؛ مترجم:عاطفه طاهایی ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - نشر چشمه - دیویی: 842.91 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 2 -596-362-964-978 انتخاب
10- قانون سگ‌های آدم‌خوار (فعلا)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 170000 ریال - 4 -34-8869-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57