لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(73)
چاپ مجدد (483)
تالیف (10)
ترجمه (546)
تهران (556)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (373)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (556) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تام گیتس خیلی فوق‌العاده است (توی بعضی کارها)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 0 -61-8025-600-978 انتخاب
2- مردم در سیاست ایران: پنج پژوهش موردی
نويسنده:یرواند آبراهامیان ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - نشر چشمه - دیویی: 955.075 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 5 -484-229-600-978 انتخاب
3- تراژدی تنهایی: زندگی‌نامه‌ی سیاسی محمد مصدق
نويسنده:کریستوفر دوبلگ ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - چشمه - دیویی: 955.0824092 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 380000 ریال - 7 -550-229-600-978 انتخاب
4- خانواده، دوستان و موجودات پشمالو
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:نسرین نوش‌امینی - هوپا - دیویی: 823.92 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 5000 نسخه - 260000 ریال - 1 -51-8869-600-978 انتخاب
5- از چپ به راست [نمایشنامه]
نويسنده:استیون دایتز ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ مترجم:محمد چرم‌شیر - نیلا - دیویی: 8fa2.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 1 -36-5140-600-978 انتخاب
6- گداها همیشه با ما هستند
نويسنده:توبایس ولف ؛ مترجم:منیر شاخساری ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - چشمه - دیویی: 813.54 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 7 -447-362-964-978 انتخاب
7- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
8- بهانه‌های عالی (و چیزهای خوب دیگر)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -56-8025-600-978 انتخاب
9- تام گیتس خیلی فوق‌العاده است (توی بعضی کارها)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 823.92 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 0 -61-8025-600-978 انتخاب
10- پستچی همیشه دو بار زنگ می‌زند
نويسنده:جیمزمالاهان کین ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - نشر چشمه - دیویی: 813.52 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -026-229-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 56