لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چشم روشنی
گردآورنده:معصومه موسویان ؛ گردآورنده:آفرین میرشاهی - سخن گستر - دیویی: 8fa1.008 - 112 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 1 -190-247-600-978 انتخاب
2- پرنده‌ای که زبان انسانها را بلد بود
تهيه كننده:معصومه موسویان ؛ تصويرگر:آفرین میرشاهی - شاملو - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 15000 ریال - 8 -031-116-600-978 انتخاب
3- عاشقانه‌های شاهنامه
بازنويسي:معصومه موسویان - آهنگ قلم - دیویی: 8fa3.62 - 130 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 60000 ریال - 5 -015-225-600-978 انتخاب
4- داستان‌های مهر و دلبستگی در شاهنامه‌های فردوسی (عشق در شاهنامه)
بازنويسي:معصومه موسویان - پاژ - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 9 -49-8904-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1