لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (29)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چی شد که بارون اومد؟
نويسنده:شهلا تجویدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - بیاضی - چاپ 3 سال 1367 - 200 ریال - انتخاب
2- بچه آدم
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:شهلا تجویدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 74 صفحه - چاپ 6 سال 1369 - 200 ریال - انتخاب
3- چی شد که بارون اومد؟
نقاش:شهلا تجویدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 200 ریال - انتخاب
4- پنج افسانه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:شهلا تجویدی - اشرفی - دیویی: 398 - 60 صفحه - چاپ 6 سال 1369 - 200 ریال - انتخاب
5- قصه‌های تازه از کتابهای کهن: (9) بافنده داننده
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:شهلا تجویدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - وزیری - چاپ 9 سال 1370 - 160 ریال - انتخاب
6- خیر و شر
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:شهلا تجویدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 46 صفحه - چاپ 6 سال 1369 - 160 ریال - انتخاب
7- سلام مادر
نويسنده:پوران فرخزاد ؛ ويراستار:رضا معصومی ؛ مصحح:علی‌اصغر تجویدی - نشر محمد - دیویی: 8fa1.0083521 - 974 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 4500 ریال - انتخاب
8- حق و ناحق
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:شهلا تجویدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 39 صفحه - چاپ 6 سال 1369 - 160 ریال - انتخاب
9- اصل موضوع و دوازده حکایت دیگر
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:شهلا تجویدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 57 صفحه - چاپ 8 سال 1370 - 200 ریال - انتخاب
10- قصه‌ها و مثل‌ها: نمونه‌هایی از مثل‌های قصه‌دار
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:شهلا تجویدی ؛ شاعر:پوپک سعیدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 68 صفحه - چاپ 6 سال 1369 - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3