لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(95)
چاپ مجدد (83)
تالیف (166)
ترجمه (12)
تهران (161)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (178) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توصیه‌های پزشکی به ورزشکاران
نويسنده:سیدموید علویان ؛ نويسنده:سیداصغر ساداتیان ؛ نويسنده:میترا اقدسی - صاحب اثر - دیویی: 613 - 71 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2500 ریال - انتخاب
2- کبد چرب
نويسنده:سیدموید علویان - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 616.362 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2500 ریال - 6 -588-456-964 انتخاب
3- راهنمای تیم سلامت: خدمات سلامت خانواده و تغذیه
نويسنده:شهنام عرشی ؛ نويسنده:حمید جعفرزاده ؛ نويسنده:مسعود شعبانی - باغ رضوان - دیویی: 613 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 1 -28-8358-964 انتخاب
4- راهنمای کشوری تشخیص، درمان و کنترل عفونت هپاتیت C در بیماران هموفیلی ایران
نويسنده:سیدموید علویان ؛ نويسنده:پگاه کریمی‌الیزئی ؛ نويسنده:سیدمحمد میری - آفرنگ - دیویی: 616.3623 - 28 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 6 -12-5060-600-978 انتخاب
5- راهنمای عملی کارکنان بهداشتی در کنترل هپاتیت‌های ویروسی در بیماران همودیالیز و پیوند کلیه
نويسنده:محمدجواد احسانی ؛ نويسنده:حسن ارگانی ؛ نويسنده:مینا اشرفی‌جو - آفرنگ - دیویی: 616.3623 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 9 -11-5060-600-978 انتخاب
6- کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در مدرسه و اردو
نويسنده:سیدموید علویان ؛ نويسنده:سیداصغر ساداتیان - نور دانش - دیویی: 616.0252 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 33000 ریال - 7 -24-7757-964 انتخاب
7- هپاتیت بی
نويسنده:سیدموید علویان ؛ ويراستار:مینا میناپور - اردوان،آفرنگ - دیویی: 616.3623 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 4 -6-91017-600-978 انتخاب
8- اورژانس‌های طب داخلی
نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:ناصر اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:جعفر اصلانی - آینده سازان،شهرآب - دیویی: 616.025 - 942 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 410000 ریال - 7 -73-7757-964-978 انتخاب
9- اورژانس‌های طب داخلی
نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:ناصر اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:جعفر اصلانی - آینده سازان،شهرآب - دیویی: 616.025 - 938 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 1400000 ریال - 7 -73-7757-964-978 انتخاب
10- اصول طب داخلی هاریسون 2015: بیماریهای کبد مجاری صفراوی و پانکراس: روش برخورد با بیمار مبتلا به بیماری کبدی...
زيرنظر:سیدموید علویان ؛ مترجم:احمد درویشی‌زیدآبادی - تیمورزاده - دیویی: 616.362 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 40000 ریال - 6 -524-238-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18