لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (11)
تهران (12)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحقیق در علوم محیط زیست
نويسنده:استوارت هراد ؛ نويسنده:لزلی بانی ؛ نويسنده:میریام دیاموند - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 628.0720492 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 5 -6319-03-964-978 انتخاب
2- تحلیل اقتصادی پیامدهای محیط زیست
نويسنده:جان دیکسون ؛ نويسنده:لوئیس‌فالون اسکورا ؛ نويسنده:ریچارد کارپنتر - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و ان - دیویی: 628.1680218 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 16000 ریال - 6 -664-425-964 انتخاب
3- مبانی آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:فرزام پوراصغر‌سنگاچین ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی - علم کشاورزی ایران - دیویی: 307.120955 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 240000 ریال - 4 -30-6838-600-978 انتخاب
4- ارزیابی محیط زیستی: مفاهیم و روش‌ها
نويسنده:لعبت زبردست ؛ نويسنده:فرزام پوراصغر‌سنگاچین ؛ نويسنده:حسن هویدی - آوای قلم - دیویی: 333.714 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 135000 ریال - 9 -27-7542-600-978 انتخاب
5- توسعه پایدار: مبانی و شاخص‌های پایداری
نويسنده:فرزام پوراصغر‌سنگاچین ؛ نويسنده:فاطمه غفاری‌رهبر ؛ نويسنده:محمد حسین‌آبادی - علم کشاورزی ایران - دیویی: 338.9 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 280000 ریال - 9 -35-6838-600-978 انتخاب
6- روش‌ها و تکنیک‌های آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم - علم کشاورزی ایران - دیویی: 307.120955 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 0 -38-6838-600-978 انتخاب
7- محدودیت‌های رشد (به هنگام شده پس از سی سال)
نويسنده:دونلا مدوز ؛ نويسنده:یورگن راندرز ؛ نويسنده:دنیس مدوز - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی - دیویی: 330.904 - 490 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 65000 ریال - 8 -173-338-964-978 انتخاب
8- مبانی مهندسی محیط زیست
نويسنده:پی.‌آرن وسیلیند ؛ نويسنده:سوزان‌ام. مورگان ؛ نويسنده:لورن‌جی. هاین - موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران - دیویی: 628 - 752 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000000 ریال - 8 -120-218-622-978 انتخاب
9- مدل‌سازی کیفیت آب: راهنمای بانک جهانی برای اجرای موثر (همراه با لوح فشرده‌ی نرم‌افزارهای منتخب برای مدل‌سازی کیفیت آب)
نويسنده:مروین د. پالمر ؛ مترجم:محسن سعیدی ؛ مترجم:فرزام پوراصغر‌سنگاچین - تالاب - دیویی: 628.161 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 5 -10-7078-600-978 انتخاب
10- راهنمای ارزش‌گذاری آب
نويسنده: وزارت محیط زیست کانادا ؛ مترجم:جلیل بادام‌فیروز ؛ مترجم:فرزام پوراصغر‌سنگاچین - فرهنگ مانا - دیویی: 333.9100971 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 0 -37-8707-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2