لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (27)
تالیف (16)
ترجمه (33)
تهران (48)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه بحث کنیم و پیروز شویم؟
نويسنده:گری اسپنس ؛ ويراستار:عزیز ترسه - پیک فرهنگ - 362 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -14-6188-964 انتخاب
2- مردان بدون زنان
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:اسدالله امرائی ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1100 نسخه - 270000 ریال - 4 -577-369-964-978 انتخاب
3- افسانه‌ها و حکایات
نويسنده:ایوان‌آندریوویچ کریلوف ؛ مترجم:صادق سرابی ؛ ويراستار:عزیز ترسه - پیک فرهنگ - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -09-6188-964 انتخاب
4- شماس شامی
نويسنده:مجید قیصری ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1500 نسخه - 37000 ریال - 9 -556-369-964-978 انتخاب
5- داستان‌هایی برای شب و چندتایی برای روز
نويسنده:بن لوری ؛ مترجم:اسدالله امرائی ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 0 -856-369-964-978 انتخاب
6- در زمان ما
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:شاهین بازیل ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -576-369-964-978 انتخاب
7- سفر در اتاق تحریر
نويسنده:پل استر ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 3 -488-369-964-978 انتخاب
8- مردی در تاریکی
نويسنده:پل اوستر ؛ مترجم:خجسته کیهان ؛ ويراستار:عزیز ترسه - موسسه نشر افق - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1100 نسخه - 170000 ریال - 1 -549-369-964-978 انتخاب
9- شماس شامی
نويسنده:مجید قیصری ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 9 -556-369-964-978 انتخاب
10- در زمان ما
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:شاهین بازیل ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 7 -576-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5