لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (27)
تالیف (16)
ترجمه (33)
تهران (48)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- افسانه‌ها و حکایات
نويسنده:ایوان‌آندریوویچ کریلوف ؛ مترجم:صادق سرابی ؛ ويراستار:عزیز ترسه - پیک فرهنگ - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -09-6188-964 انتخاب
2- چگونه بحث کنیم و پیروز شویم؟
نويسنده:گری اسپنس ؛ ويراستار:عزیز ترسه - پیک فرهنگ - 362 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -14-6188-964 انتخاب
3- غریبه در بخار نمک
نويسنده:احمد آرام ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 8 -467-369-964-978 انتخاب
4- روز گراز
نويسنده:محمد ایوبی ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 6 -445-369-964-978 انتخاب
5- پاسخ به سوالات مشاوره‌ای شما
نويسنده:مصطفی قلم‌چی ؛ نويسنده:حسین فریبرزی ؛ نويسنده:نفیسه معصومی - نشر سینا تصویر،سن سوون - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 5 -8-94366-964 انتخاب
6- سفر در اتاق تحریر
نويسنده:پل استر ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 3 -488-369-964-978 انتخاب
7- سفر در اتاق تحریر
نويسنده:پل استر ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 27000 ریال - 3 -488-369-964-978 انتخاب
8- کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند
نويسنده:احمد آرام ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -446-369-964-978 انتخاب
9- و سپیده که برآید (مجموعه شعر)
شاعر:عزیز ترسه - آهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 7500 ریال - 3 -09-5535-964 انتخاب
10- مردی در تاریکی
نويسنده:پل اوستر ؛ مترجم:خجسته کیهان ؛ ويراستار:عزیز ترسه - موسسه نشر افق - 206 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 105000 ریال - 5 -893-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5