لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (16)
تالیف (15)
ترجمه (24)
تهران (39)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های کاهش استرس در کودکان
نويسنده:لارنس شیپرو ؛ نويسنده:رابین‌کی اسپریگ ؛ مقدمه:متیو مکی - کتابدرمانی - دیویی: 618.928527 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 139000 ریال - 1 -19-6483-600-978 انتخاب
2- روش‌های کاهش استرس در کودکان
نويسنده:لارنس شیپرو ؛ نويسنده:رابین‌کی اسپریگ ؛ مقدمه:متیو مکی - کتابدرمانی - دیویی: 618.928527 - 138 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 139000 ریال - 1 -19-6483-600-978 انتخاب
3- 40 تمرین برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان
نويسنده:لیزاام. اسکاب ؛ نويسنده:ال‌سی‌اس دبلیو ؛ مترجم:محبوبه رمضان‌زاده - کتاب درمانی - دیویی: 152.4 - 196 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 299000 ریال - 4 -34-6483-600-978 انتخاب
4- خداحافظی با کم‌رویی و خجالت در کودکان و نوجوانان
نويسنده:ریچارد بروزوویچ ؛ نويسنده:لیندا چاس ؛ مترجم:محبوبه رمضان‌زاده - کتابدرمانی - دیویی: 155.418232 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 169000 ریال - 7 -17-6483-600-978 انتخاب
5- نرمش‌درمانی در آب برای انواع بیماری‌ها
نويسنده:کارل‌جی. کناپف ؛ مترجم:محبوبه رمضان‌زاده ؛ ويراستار:محمدرضا تقدمی - کتاب درمانی - دیویی: 613.716 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 299000 ریال - 5 -40-6483-600-978 انتخاب
6- بلوغ پسران
نويسنده:ایمی‌بی. میدلمن ؛ نويسنده:ففر کیت‌گرانوالد ؛ مترجم:محبوبه رمضان‌زاده - کتابدرمانی - دیویی: 612.661 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 99000 ریال - 2 -12-6483-600-978 انتخاب
7- انتخاب جنسیت فرزند (دختر یا پسر)
نويسنده:لندروم‌بروئر شتلز ؛ نويسنده:دیوید رورویک ؛ مترجم:محبوبه رمضان‌زاده - کتاب درمانی - دیویی: 612.6 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 2 -09-6483-600-978 انتخاب
8- کتاب طلایی اصول و روش ترجمه: ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
نويسنده:سعید گودرزی ؛ ويراستار:محبوبه رمضان‌زاده - طلایی پویندگان دانشگاه - دیویی: 428.02 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 75000 ریال - 5 -223-248-600-978 انتخاب
9- انتخاب جنسیت فرزند (دختر یا پسر)
نويسنده:لندروم‌بروئر شتلز ؛ نويسنده:دیوید رورویک ؛ مترجم:محبوبه رمضان‌زاده - کتاب درمانی - دیویی: 612.6 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 99000 ریال - 2 -09-6483-600-978 انتخاب
10- اصول و مبانی نظری ترجمه: ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
نويسنده:اعظم فتاحی ؛ ويراستار:محبوبه رمضان‌زاده - طلایی پویندگان دانشگاه - دیویی: 418.2 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 210000 ریال - 1 -263-248-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4