لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (17)
ترجمه (1)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیبرو میالژیا (سندرم دردهای عضلانی)
نويسنده:فرزانه ترکان - میرماه - دیویی: 616.74 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 145000 ریال - 5 -079-333-600-978 انتخاب
2- نقش ورزش در پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی عروقی
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ نويسنده:لاله حاکمی ؛ ويراستار:حمیدرضا رضایوف - میرماه - دیویی: 616.12062 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 38000 ریال - 6 -22-6040-600-978 انتخاب
3- چرا و چگونه ورزش کنیم؟
نويسنده:فرزانه ترکان - میرماه - دیویی: 613 - 14 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 4800 ریال - 5 -92-8115-964-978 انتخاب
4- پوکی استخوان: شناخت، پیشگیری و درمان
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ نويسنده:هادی کاظمی - میرماه - دیویی: 616.716 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 4800 ریال - 8 -28-6040-600-978 انتخاب
5- آرتروز مفاصل (مرکزی و محیطی)
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 616.722 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 20000 ریال - 3 -271-333-600-978 انتخاب
6- توان‌بخشی قلب: ضامن ارتقاء کیفیت زندگی
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ نويسنده:هادی کاظمی ؛ نويسنده:پیرحسین کولیوند - میرماه - دیویی: 616.1203 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 45000 ریال - 4 -42-6040-600-978 انتخاب
7- کمر درد (علل، علائم، درمان)
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 617.564 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 24000 ریال - 7 -273-333-600-978 انتخاب
8- پوکی استخوان، بیماری خاموش (علائم، تشخیص،‌ درمان)
نويسنده:فرزانه ترکان - میرماه - دیویی: 616.716 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 20000 ریال - 0 -272-333-600-978 انتخاب
9- چرا و چگونه ورزش کنیم؟
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 613 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 24000 ریال - 0 -128-333-600-978 انتخاب
10- سندرم تونل کارپال و درمان آن
نويسنده:فرزانه ترکان - میرماه - دیویی: 616.865 - 8 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 14500 ریال - 3 -031-333-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2