لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (17)
ترجمه (1)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرتروز مفاصل (مرکزی و محیطی)
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 616.722 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -271-333-600-978 انتخاب
2- کمر درد (علل، علائم، درمان)
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 617.564 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 7 -273-333-600-978 انتخاب
3- استئوآرتریت (آرتروز)
نويسنده:فرزانه ترکان - میرماه - دیویی: 616.7223 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 1 -72-6040-600-978 انتخاب
4- پوکی استخوان، بیماری خاموش (علائم، تشخیص،‌ درمان)
نويسنده:فرزانه ترکان - میرماه - دیویی: 616.716 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -272-333-600-978 انتخاب
5- پوکی استخوان
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ نويسنده:هادی کاظمی - میرماه - دیویی: 616.716 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 2 -75-6040-600-978 انتخاب
6- سندرم تونل کارپال و درمان آن
نويسنده:فرزانه ترکان - میرماه - دیویی: 616.865 - 8 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 14500 ریال - 3 -031-333-600-978 انتخاب
7- کندرو مالاسی پاتلا (سائیدگی استخوان کشکک)
نويسنده:فرزانه ترکان - میرماه - دیویی: 617.582 - 8 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 7 -83-6040-600-978 انتخاب
8- پوکی استخوان در بیماران آسیب نخاعی
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ تهيه كننده: دفتر پرستاری دپارتمان آموزش بیماران - میرماه - دیویی: 616.99449 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 4000 نسخه - 34000 ریال - 6 -043-333-600-978 انتخاب
9- پوکی استخوان: شناخت، پیشگیری و درمان
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ نويسنده:هادی کاظمی - میرماه - دیویی: 616.716 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 4800 ریال - 8 -28-6040-600-978 انتخاب
10- ورزش برای زندگی و برای پیشگیری و درمان بیماریها
نويسنده:فرزانه ترکان - زال - دیویی: 615.82 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 8 -5-92812-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2