لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (14)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باغ اسرارآمیز
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:آیدین عمیق ؛ ويراستار:ربابه میرغیاثی - پنجره - دیویی: 823.8 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -347-222-964-978 انتخاب
2- نقاط کور
نويسنده:کلودیاام شلتون ؛ مترجم:ضیاء افرازکنجین ؛ ويراستار:ربابه میرغیاثی - پردیس دانش - دیویی: 650.1 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 2 -04-5711-600-978 انتخاب
3- جزیره‌ی گنج
نويسنده:رابرت‌لوئیس استیونسون ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی ؛ ويراستار:ربابه میرغیاثی - پنجره - دیویی: 823.8 - 162 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 7 -352-222-964-978 انتخاب
4- شهر جهانی تهران
نويسنده:سیدسعیدرضا عاملی ؛ ويراستار:ابراهیم محسنی‌آهویی ؛ نويسنده:ربابه میرغیاثی - آوای قلم - دیویی: 955.122 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 6 -18-2826-964-978 انتخاب
5- کنت مونت کریستو
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ مترجم:اعظم جوزدانی ؛ ويراستار:ربابه میرغیاثی - پنجره - دیویی: 843.8 - 106 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -348-222-964-978 انتخاب
6- رابینسون کروزو
نويسنده:دانیل دفو ؛ مترجم:مهشید مجتهدزاده ؛ ويراستار:ربابه میرغیاثی - پنجره - دیویی: 823.5 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -354-222-964-978 انتخاب
7- رابین‌هود
نويسنده:هوارد پایل ؛ بازنويسي:مارک تایلر ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - دیویی: 823.912 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -353-222-964-978 انتخاب
8- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:مهشید مجتهدزاده ؛ ويراستار:ربابه میرغیاثی - پنجره - دیویی: 823.8 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -351-222-964-978 انتخاب
9- آن‌شرلی در خانه‌ی سبز
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:آیدین عمیق ؛ ويراستار:ربابه میرغیاثی - پنجره - دیویی: 813.52 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 9 -345-222-964-978 انتخاب
10- غرور و تعصب
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:مهشید مجتهدزاده ؛ ويراستار:ربابه میرغیاثی - پنجره - دیویی: 823.6 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 7 -349-222-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2