لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (29)
تهران (29)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - ماز - دیویی: 155.264 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 60000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
2- نقشه راه: ایجاد تغییر و پیشرفت
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:سیدمرتضی نظری ؛ ويراستار:الهیار لولو - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 4 -48-6268-600-978 انتخاب
3- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 250000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
4- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1398 - 560000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
5- نقشه راه: ایجاد تغییر و پیشرفت
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:سیدمرتضی نظری ؛ ويراستار:الهیار لولو - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 710000 ریال - 4 -48-6268-600-978 انتخاب
6- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 65000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
7- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 260000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
8- نقشه راه: خودشناسی عمقی و کاربردی
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:سیدمرتضی نظری ؛ ويراستار:الهیار لولو - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 550000 ریال - انتخاب
9- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 250000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
10- نقشه راه: خودشناسی عمقی و کاربردی
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:سیدمرتضی نظری ؛ ويراستار:الهیار لولو - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -73-6268-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3