لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (29)
تهران (29)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 65000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
2- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1398 - 520000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
3- نقشه راه: خودشناسی عمقی و کاربردی
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:سیدمرتضی نظری ؛ ويراستار:الهیار لولو - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 6 -73-6268-600-978 انتخاب
4- قهرمان درون: شش کهن الگویی که با آنها بسر می‌بریم
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - پیکان - دیویی: 155.264 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 140000 ریال - 6 -871-328-964-978 انتخاب
5- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 260000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
6- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 230000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
7- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 120000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
8- نقشه راه: ایجاد تغییر و پیشرفت
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:سیدمرتضی نظری ؛ ويراستار:الهیار لولو - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 4 -48-6268-600-978 انتخاب
9- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
10- چهار قدرت مهم زنان برای کسب موفقیت و آرامش در دنیای امروز
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:ساره سرگلزایی ؛ ويراستار:کیانوش کمانگر - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 150.1954 - 648 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1040000 ریال - 8 -79-6268-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3