لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (5)
تالیف (18)
ترجمه (4)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 1404 پیام برای مدیران 1404
نويسنده:مصطفی قنادها ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -80-6594-600-978 انتخاب
2- نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع‌های مسکونی
نويسنده:اسماعیل ضرغامی ؛ ويراستار:حمیدرضا عظمتی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -93-6594-600-978 انتخاب
3- کریستال‌های فوتونی: افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها، و حسگرها
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:احمد محب‌زاده‌بهابادی ؛ نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -64-6594-600-978 انتخاب
4- هنر در دنیای کودکان
نويسنده:دفنی پلسکو ؛ مترجم:محسن حسن‌پور ؛ مترجم:آتوسا اعظم‌کثیری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 8 -66-6594-600-978 انتخاب
5- شاخصه‌های معماری ایرانی - اسلامی در مجموعه‌های مسکونی
نويسنده:اسماعیل ضرغامی ؛ نويسنده:سیده‌اشرف سادات ؛ ويراستار:علی شرقی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -73-6594-600-978 انتخاب
6- آجر در معماری، زیبایی‌ها و کارایی‌ها
نويسنده:سیدباقر حسینی ؛ نويسنده:سیدزهرا سیدین‌خراسانی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 600 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 1 -65-6594-600-978 انتخاب
7- یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت‌شده در آموزش شیمی
نويسنده:رسول عبداله‌میرزایی ؛ نويسنده:معصومه شاه‌محمدی ؛ نويسنده:امراله کوهی‌فایق - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -3-99669-600-978 انتخاب
8- اصول مخابرات بی‌سیم نوری مبتنی بر دیودهای نورانی
نويسنده:اسویلن دیمیتروف ؛ نويسنده:هارالد هاس ؛ مترجم:فرزانه ابراهیمی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -1-99669-600-978 انتخاب
9- به سوی یک معماری موفق: 17 گام برای دانشجویان معماری
نويسنده:جمال‌الدین مهدی‌نژاد ؛ نويسنده:علی صادقی‌حبیب‌آبادی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 300 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -59-6594-600-978 انتخاب
10- مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:الناز قهرمانی‌راد ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -30-6594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3