لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (5)
تالیف (18)
ترجمه (4)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آجر در معماری، زیبایی‌ها و کارایی‌ها
نويسنده:سیدباقر حسینی ؛ نويسنده:سیدزهرا سیدین‌خراسانی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 666.737 - 600 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 450000 ریال - 1 -65-6594-600-978 انتخاب
2- چکیده مقالات پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران: 30 و 31 فروردین ماه 1396 دانشگاه شهید رجائی - دانشکده مهندسی برق
تدوين:محمد شمس‌اسفندآبادی ؛ تدوين:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 537 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -86-6594-600-978 انتخاب
3- مقدمه‌ای بر فوتونیک
نويسنده:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 530.076 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 1 -51-2651-964-978 انتخاب
4- شاخصه‌های معماری ایرانی - اسلامی در مجموعه‌های مسکونی
نويسنده:اسماعیل ضرغامی ؛ نويسنده:سیده‌اشرف سادات ؛ ويراستار:علی شرقی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 720.955 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 170000 ریال - 6 -73-6594-600-978 انتخاب
5- ناتوانی‌های یادگیری: آموزش مهارت‌های خواندن برای دانش‌آموزان نارساخوان
نويسنده:فریده حمیدی ؛ نويسنده:مرضیه فیاض‌بخش ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 371.9 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 7 -63-6594-600-978 انتخاب
6- انتقال حرارت جابه‌جائی
نويسنده:آدریان بجان ؛ مترجم:کامران مبینی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 621.40225 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 5 -0-99669-600-978 انتخاب
7- 1404 پیام برای مدیران 1404
نويسنده:مصطفی قنادها ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 658 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -80-6594-600-978 انتخاب
8- کریستال‌های فوتونی: افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها، و حسگرها
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:احمد محب‌زاده‌بهابادی ؛ نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 621.36 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 4 -64-6594-600-978 انتخاب
9- ‏‫تاسیسات مکانیکی و سیستم‌های تهویه مطبوع برای دانشجویان معماری به همراه محاسبات و طراحی یک پروژه نمونه‮‬‏‫
نويسنده:علی‌اکبر عظمتی ؛ ويراستار:آرمین سارایی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 696.076 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -5-99669-600-978 انتخاب
10- 1404 پیام برای مدیران 1404
نويسنده:مصطفی قنادها ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 658 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -80-6594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3