لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (4)
تالیف (17)
ترجمه (4)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر فوتونیک
نويسنده:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -51-2651-964-978 انتخاب
2- هنر در دنیای کودکان
نويسنده:دفنی پلسکو ؛ مترجم:محسن حسن‌پور ؛ مترجم:آتوسا اعظم‌کثیری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 8 -66-6594-600-978 انتخاب
3- یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت‌شده در آموزش شیمی
نويسنده:رسول عبداله‌میرزایی ؛ نويسنده:معصومه شاه‌محمدی ؛ نويسنده:امراله کوهی‌فایق - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -3-99669-600-978 انتخاب
4- شاخصه‌های معماری ایرانی - اسلامی در مجموعه‌های مسکونی
نويسنده:اسماعیل ضرغامی ؛ نويسنده:سیده‌اشرف سادات ؛ ويراستار:علی شرقی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -73-6594-600-978 انتخاب
5- اصول مخابرات بی‌سیم نوری مبتنی بر دیودهای نورانی
نويسنده:اسویلن دیمیتروف ؛ نويسنده:هارالد هاس ؛ مترجم:فرزانه ابراهیمی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -1-99669-600-978 انتخاب
6- آجر در معماری، زیبایی‌ها و کارایی‌ها
نويسنده:سیدباقر حسینی ؛ نويسنده:سیدزهرا سیدین‌خراسانی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 600 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 1 -65-6594-600-978 انتخاب
7- ‏‫تاسیسات مکانیکی و سیستم‌های تهویه مطبوع برای دانشجویان معماری به همراه محاسبات و طراحی یک پروژه نمونه‮‬‏‫
نويسنده:علی‌اکبر عظمتی ؛ ويراستار:آرمین سارایی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -5-99669-600-978 انتخاب
8- ناتوانی‌های یادگیری: آموزش مهارت‌های خواندن برای دانش‌آموزان نارساخوان
نويسنده:فریده حمیدی ؛ نويسنده:مرضیه فیاض‌بخش ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -63-6594-600-978 انتخاب
9- انتقال حرارت جابه‌جائی
نويسنده:آدریان بجان ؛ مترجم:کامران مبینی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -0-99669-600-978 انتخاب
10- کریستال‌های فوتونی: افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها، و حسگرها
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:احمد محب‌زاده‌بهابادی ؛ نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -64-6594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3