لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (5)
تالیف (18)
ترجمه (4)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:الناز قهرمانی‌راد ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 9 -30-6594-600-978 انتخاب
2- شاخصه‌های معماری ایرانی - اسلامی در مجموعه‌های مسکونی
نويسنده:اسماعیل ضرغامی ؛ نويسنده:سیده‌اشرف سادات ؛ ويراستار:علی شرقی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -73-6594-600-978 انتخاب
3- آجر در معماری، زیبایی‌ها و کارایی‌ها
نويسنده:سیدباقر حسینی ؛ نويسنده:سیدزهرا سیدین‌خراسانی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 600 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 1 -65-6594-600-978 انتخاب
4- به سوی یک معماری موفق: 17 گام برای دانشجویان معماری
نويسنده:جمال‌الدین مهدی‌نژاد ؛ نويسنده:علی صادقی‌حبیب‌آبادی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 300 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -59-6594-600-978 انتخاب
5- 1404 پیام برای مدیران 1404
نويسنده:مصطفی قنادها ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -80-6594-600-978 انتخاب
6- چکیده مقالات پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران: 30 و 31 فروردین ماه 1396 دانشگاه شهید رجائی - دانشکده مهندسی برق
تدوين:محمد شمس‌اسفندآبادی ؛ تدوين:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -86-6594-600-978 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر فوتونیک
نويسنده:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -51-2651-964-978 انتخاب
8- هنر در دنیای کودکان
نويسنده:دفنی پلسکو ؛ مترجم:محسن حسن‌پور ؛ مترجم:آتوسا اعظم‌کثیری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 8 -66-6594-600-978 انتخاب
9- ناتوانی‌های یادگیری: آموزش مهارت‌های خواندن برای دانش‌آموزان نارساخوان
نويسنده:فریده حمیدی ؛ نويسنده:مرضیه فیاض‌بخش ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -63-6594-600-978 انتخاب
10- مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:الناز قهرمانی‌راد ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -30-6594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3