لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (5)
تالیف (18)
ترجمه (4)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به سوی یک معماری موفق: 17 گام برای دانشجویان معماری
نويسنده:جمال‌الدین مهدی‌نژاد ؛ نويسنده:علی صادقی‌حبیب‌آبادی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 300 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -59-6594-600-978 انتخاب
2- 1404 پیام برای مدیران 1404
نويسنده:مصطفی قنادها ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -80-6594-600-978 انتخاب
3- روان‌سنجی در ورزش: اصول و کاربردها
نويسنده:فرشید طهماسبی ؛ نويسنده:الهام حاتمی‌شاه‌میر ؛ نويسنده:فرزانه حاتمی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -96-6594-600-978 انتخاب
4- شاخصه‌های معماری ایرانی - اسلامی در مجموعه‌های مسکونی
نويسنده:اسماعیل ضرغامی ؛ نويسنده:سیده‌اشرف سادات ؛ ويراستار:علی شرقی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -73-6594-600-978 انتخاب
5- 1404 پیام برای مدیران 1404
نويسنده:مصطفی قنادها ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -80-6594-600-978 انتخاب
6- مدارهای الکتریکی: مبانی نظری و مفاهیم کاربردی
نويسنده:خالد سعید ؛ مترجم:سیدزین‌العابدین موسوی ؛ مترجم:پرویز امیری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -4-99669-600-978 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر فوتونیک
نويسنده:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -51-2651-964-978 انتخاب
8- نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع‌های مسکونی
نويسنده:اسماعیل ضرغامی ؛ ويراستار:حمیدرضا عظمتی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -93-6594-600-978 انتخاب
9- ‏‫تاسیسات مکانیکی و سیستم‌های تهویه مطبوع برای دانشجویان معماری به همراه محاسبات و طراحی یک پروژه نمونه‮‬‏‫
نويسنده:علی‌اکبر عظمتی ؛ ويراستار:آرمین سارایی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -5-99669-600-978 انتخاب
10- چکیده مقالات پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران: 30 و 31 فروردین ماه 1396 دانشگاه شهید رجائی - دانشکده مهندسی برق
تدوين:محمد شمس‌اسفندآبادی ؛ تدوين:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -86-6594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3