لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (5)
تالیف (18)
ترجمه (4)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدارهای الکتریکی: مبانی نظری و مفاهیم کاربردی
نويسنده:خالد سعید ؛ مترجم:سیدزین‌العابدین موسوی ؛ مترجم:پرویز امیری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 621.3192 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -4-99669-600-978 انتخاب
2- ‏‫تاسیسات مکانیکی و سیستم‌های تهویه مطبوع برای دانشجویان معماری به همراه محاسبات و طراحی یک پروژه نمونه‮‬‏‫
نويسنده:علی‌اکبر عظمتی ؛ ويراستار:آرمین سارایی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 696.076 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -5-99669-600-978 انتخاب
3- هنر در دنیای کودکان
نويسنده:دفنی پلسکو ؛ مترجم:محسن حسن‌پور ؛ مترجم:آتوسا اعظم‌کثیری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 372.5 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 8 -66-6594-600-978 انتخاب
4- شاخصه‌های معماری ایرانی - اسلامی در مجموعه‌های مسکونی
نويسنده:اسماعیل ضرغامی ؛ نويسنده:سیده‌اشرف سادات ؛ ويراستار:علی شرقی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 720.955 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -73-6594-600-978 انتخاب
5- چکیده مقالات پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران: 30 و 31 فروردین ماه 1396 دانشگاه شهید رجائی - دانشکده مهندسی برق
تدوين:محمد شمس‌اسفندآبادی ؛ تدوين:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 537 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -86-6594-600-978 انتخاب
6- انتقال حرارت جابه‌جائی
نويسنده:آدریان بجان ؛ مترجم:کامران مبینی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 621.40225 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -0-99669-600-978 انتخاب
7- کریستال‌های فوتونی: افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها، و حسگرها
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:احمد محب‌زاده‌بهابادی ؛ نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 621.36 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -64-6594-600-978 انتخاب
8- نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع‌های مسکونی
نويسنده:اسماعیل ضرغامی ؛ ويراستار:حمیدرضا عظمتی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 745.2 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -93-6594-600-978 انتخاب
9- 1404 پیام برای مدیران 1404
نويسنده:مصطفی قنادها ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 658 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -80-6594-600-978 انتخاب
10- آجر در معماری، زیبایی‌ها و کارایی‌ها
نويسنده:سیدباقر حسینی ؛ نويسنده:سیدزهرا سیدین‌خراسانی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 666.737 - 600 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 1 -65-6594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3