لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (5)
تالیف (18)
ترجمه (4)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:الناز قهرمانی‌راد ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 9 -30-6594-600-978 انتخاب
2- هنر در دنیای کودکان
نويسنده:دفنی پلسکو ؛ مترجم:محسن حسن‌پور ؛ مترجم:آتوسا اعظم‌کثیری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 8 -66-6594-600-978 انتخاب
3- آجر در معماری، زیبایی‌ها و کارایی‌ها
نويسنده:سیدباقر حسینی ؛ نويسنده:سیدزهرا سیدین‌خراسانی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 600 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 1 -65-6594-600-978 انتخاب
4- یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت‌شده در آموزش شیمی
نويسنده:رسول عبداله‌میرزایی ؛ نويسنده:معصومه شاه‌محمدی ؛ نويسنده:امراله کوهی‌فایق - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -3-99669-600-978 انتخاب
5- روان‌سنجی در ورزش: اصول و کاربردها
نويسنده:فرشید طهماسبی ؛ نويسنده:الهام حاتمی‌شاه‌میر ؛ نويسنده:فرزانه حاتمی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -96-6594-600-978 انتخاب
6- نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع‌های مسکونی
نويسنده:اسماعیل ضرغامی ؛ ويراستار:حمیدرضا عظمتی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -93-6594-600-978 انتخاب
7- مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:الناز قهرمانی‌راد ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -30-6594-600-978 انتخاب
8- ناتوانی‌های یادگیری: آموزش مهارت‌های خواندن برای دانش‌آموزان نارساخوان
نويسنده:فریده حمیدی ؛ نويسنده:مرضیه فیاض‌بخش ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -63-6594-600-978 انتخاب
9- ‏‫تاسیسات مکانیکی و سیستم‌های تهویه مطبوع برای دانشجویان معماری به همراه محاسبات و طراحی یک پروژه نمونه‮‬‏‫
نويسنده:علی‌اکبر عظمتی ؛ ويراستار:آرمین سارایی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -5-99669-600-978 انتخاب
10- چکیده مقالات پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران: 30 و 31 فروردین ماه 1396 دانشگاه شهید رجائی - دانشکده مهندسی برق
تدوين:محمد شمس‌اسفندآبادی ؛ تدوين:سعید علیائی ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -86-6594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3