لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مغز خود را بشناسید
نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:تهمینه میرهاشمیان ؛ ويراستار:محمد کرام‌الدینی - مدرسه - دیویی: 612.82 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1650 نسخه - 14500 ریال - 7 -093-385-964-978 انتخاب
2- مغز خود را بشناسید
نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:تهمینه میرهاشمیان ؛ ويراستار:محمد کرام‌الدینی - مدرسه - دیویی: 612.82 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 1650 نسخه - 30000 ریال - 7 -093-385-964-978 انتخاب
3- مغز خود را بشناسید
نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:تهمینه میرهاشمیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 612.82 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 7000 نسخه - 5500 ریال - 1 -120-353-964 انتخاب
4- آشنایی با کامپیوتر
نويسنده:مارگارت استیونز ؛ نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:بابک عظیمی‌کاظمی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 004.07 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -44-7414-964 انتخاب
5- مغز خود را بشناسید
نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:تهمینه میرهاشمیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 612.82 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 1 -773-436-964 انتخاب
6- آشنایی با کامپیوتر
نويسنده:مارگارت استیونز ؛ نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:بابک عظیمی‌کاظمی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 004.07 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -44-7414-964 انتخاب
7- مغز خود را بشناسید
نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:تهمینه میرهاشمیان ؛ ويراستار:محمد کرام‌الدینی - مدرسه - دیویی: 612.82 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 5 -093-385-964 انتخاب
8- مغز خود را بشناسید
نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:تهمینه میرهاشمیان ؛ ويراستار:محمد کرام‌الدینی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 612.82 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 7 -093-385-964-978 انتخاب
9- مغز خود را بشناسید
نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:تهمینه میرهاشمیان ؛ ويراستار:محمد کرام‌الدینی - مدرسه - دیویی: 612.82 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 5 -093-385-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1