لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (188)
تالیف (4)
ترجمه (245)
تهران (247)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (249) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- با خالق هستی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:اشرف باقری - حمیدا - دیویی: 294.544 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 8000 ریال - 6 -10-6516-964 انتخاب
2- گوهر خرد: 160 نکته از منادی خرد
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - کلک آزادگان،حمیدا - دیویی: 294.544 - 180 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 8500 ریال - 2 -27-7974-964 انتخاب
3- با خالق هستی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:اشرف باقری - حمیدا - دیویی: 294.544 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 7500 ریال - 6 -10-6516-964 انتخاب
4- زندگی پس از مرگ
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - دیویی: 236.2 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -35-6516-964-978 انتخاب
5- زندگی پس از مرگ
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - دیویی: 236.2 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 14000 ریال - 1 -35-6516-964 انتخاب
6- والدین موفق: چگونه از تربیت صحیح فرزندانمان اطمینان یابیم؟ (به همراه پیشنهادهای عملی)
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:نغمه رحمانی ؛ نويسنده:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 649.1 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 95000 ریال - 2 -30-2758-964-978 انتخاب
7- دعاهای تنهایی برای یک سفر آرام
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:رضا یادگاری ؛ مترجم:ژوبین شعرباف - بلوط سبز - دیویی: 291.43 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4000 ریال - 6 -10-8188-964 انتخاب
8- والدین موفق: چگونه از تربیت صحیح فرزندانمان اطمینان یابیم؟ (به همره پیشنهادهای عملی)
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:نغمه رحمانی ؛ نويسنده:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 649.1 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 40000 ریال - 2 -30-2758-964-978 انتخاب
9- گوهر خرد: نکاتی از منادی خرد
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - کلک آزادگان - دیویی: 294.544 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 16000 ریال - 1 -27-7974-964-978 انتخاب
10- نکته‌های ناب خردمندانه
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:نغمه رحمانی ؛ ويراستار:محمود ولی‌الهی - محراب دانش - دیویی: 808.882 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 35000 ریال - 1 -40-2758-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25