لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (187)
تالیف (3)
ترجمه (244)
تهران (245)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (247) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرص‌های آرامش و شادی به همراه پیشنهادهای عملی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - محراب دانش - دیویی: 299.936 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 9 -15-2758-964-978 انتخاب
2- برای آن بسوی تو می‌آیم
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم - نشر دایره - دیویی: 294.544 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1384 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 2 -00-6839-964 انتخاب
3- آیه‌های زندگی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:مهرداد فلاح - کتاب آوند دانش - دیویی: 294.544 - 372 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 2 -36-7114-964 انتخاب
4- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: راههای کنترل خشم، 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - دیویی: 152.27 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
5- باران بخشایش: بهبودی درونی خود را با بخشایش آغاز کنید
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ نويسنده:زهره جمشیدی‌کیا ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - کلک آزادگان - دیویی: 294.544 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3300 نسخه - 65000 ریال - 9 -92-7974-964-978 انتخاب
6- شما تنها نیستید خدا با شماست
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - علم - دیویی: 294.3925 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 17500 ریال - 4 -049-224-964-978 انتخاب
7- در پناه او: نور، شادمانی و عشق
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:مجید حمیدا ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - کلک آزادگان - دیویی: 823.914 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 3300 نسخه - 60000 ریال - 2 -2-93063-964-978 انتخاب
8- نیروی مثبت سپاسگزاری
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - محراب دانش - دیویی: 179.9 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 4 -10-2758-964-978 انتخاب
9- زندگی پس از مرگ
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - دیویی: 236.2 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 9 -35-6516-964-978 انتخاب
10- در پناه او: نور، شادمانی و عشق
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:مجید حمیدا ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - کلک آزادگان - دیویی: 823.914 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1100 نسخه - 225000 ریال - 2 -2-93063-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25