لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (159)
تالیف (177)
ترجمه (0)
تهران (177)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (175)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (177) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1400 نسخه - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
2- بهداشت و ایمنی
نويسنده:نبی‌الله صادقیان ؛ نويسنده:مریم دولت‌آبادی ؛ نويسنده:معصومه احمدنیا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 613 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 3500 نسخه - 30000 ریال - 7 -0367-08-964-978 انتخاب
3- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 1750 نسخه - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
4- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
5- فعالیت‌های آموزشی برای کودکان شیرخوار: 180 فعالیت آموزشی به همراه 180 ترانه - بازی
نويسنده:نبی‌الله صادقیان ؛ نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نويسنده:شیرین برزین - توکا - دیویی: 372.26 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 2 -75-6645-964-978 انتخاب
6- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 613 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 2100 نسخه - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
7- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 4000 نسخه - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
8- نمایش خلاق: مجموعه فعالیت‌های آموزشی برای کودکان 3 تا 3/5 ساله
نويسنده:کبری مالمیر ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 70000 ریال - 1 -0935-07-964-978 انتخاب
9- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
10- رسانه: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -0388-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18