لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (17)
تالیف (0)
ترجمه (51)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (51)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من و بابا
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -34-5482-600-978 انتخاب
2- رنگ‌ها
نويسنده:آلموت بارتل ؛ مترجم:تارا سالک - کلام - دیویی: 153.9 - 64 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -13-6143-964-978 انتخاب
3- درخت بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 2 -81-5482-600-978 انتخاب
4- مدرسه‌ی بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 5 -80-5482-600-978 انتخاب
5- زمستان بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 3 -84-5482-600-978 انتخاب
6- من و مامان
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 2 -36-5482-600-978 انتخاب
7- هوش‌آزمایی
نويسنده:آلموت بارتل ؛ مترجم:تارا سالک - کلام - دیویی: 153.9 - 64 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -11-6143-964-978 انتخاب
8- بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 8 -76-5482-600-978 انتخاب
9- من و خانم معلم
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 5 -35-5482-600-978 انتخاب
10- پرسش‌ها و پاسخ‌های بامزه
نويسنده:کریستین مورتون-شاو ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:سو کانی - کلام - دیویی: 793.7 - 64 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -004-350-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6