لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (16)
تالیف (0)
ترجمه (49)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (49)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من و بابا
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 8 -34-5482-600-978 انتخاب
2- بارباپاپا در مریخ
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 0 -85-5482-600-978 انتخاب
3- من و مامان
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 2 -36-5482-600-978 انتخاب
4- مدرسه‌ی بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 5 -80-5482-600-978 انتخاب
5- تآتر بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - کلام - دیویی: 813 - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 75000 ریال - 6 -83-5482-600-978 انتخاب
6- زمستان بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - کلام - دیویی: 813 - 40 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 47500 ریال - 9 -08-5482-600-978 انتخاب
7- کشتی فضایی بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 9 -79-5482-600-978 انتخاب
8- من و دوستم
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 9 -37-5482-600-978 انتخاب
9- درخت بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 2 -81-5482-600-978 انتخاب
10- هوش‌آزمایی
نويسنده:آلموت بارتل ؛ مترجم:تارا سالک - کلام - دیویی: 153.9 - 64 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 95000 ریال - 1 -11-6143-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5