لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (30)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (30)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمستان بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 75000 ریال - 3 -84-5482-600-978 انتخاب
2- درخت بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - کلام - دیویی: 813 - 40 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 47500 ریال - 8 -05-5482-600-978 انتخاب
3- کشتی فضایی بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 9 -79-5482-600-978 انتخاب
4- تعطیلات بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - کلام - دیویی: 813 - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 75000 ریال - 9 -82-5482-600-978 انتخاب
5- کشتی فضایی بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 75000 ریال - 9 -79-5482-600-978 انتخاب
6- سفر بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 75000 ریال - 5 -77-5482-600-978 انتخاب
7- بارباپاپا در مریخ
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 75000 ریال - 0 -85-5482-600-978 انتخاب
8- خانه‌ی بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - کلام - دیویی: 813 - 40 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 47500 ریال - 7 -02-5482-600-978 انتخاب
9- خانه‌ی بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 75000 ریال - 2 -78-5482-600-978 انتخاب
10- بارباپاپا
نويسنده:آنت تیزون ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:تالوس تیلور - نشر کلام، کتابهای فرفره - دیویی: 813 - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 75000 ریال - 8 -76-5482-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3