لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ نويسنده:بیل دابینز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - عصر کتاب،تلاش - دیویی: 613.75 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 25000 ریال - 0 -49-5750-964 انتخاب
2- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ نويسنده:بیل دابینز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - تلاش - دیویی: 646.75 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 40000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1