لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقاومت در خارک: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام دی ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.0843092 - 412 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 1 -10-6099-600-978 انتخاب
2- آوردگاه تکاوران دریایی: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 586 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 130000 ریال - 2 -3-91339-600-978 انتخاب
3- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم فروردین ماه 1361
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 562 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 0 -33-6099-600-978 انتخاب
4- حماسه مقاومت: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 130000 ریال - 6 -5-91339-600-978 انتخاب
5- حماسه مقاومت: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 6 -5-91339-600-978 انتخاب
6- آوردگاه تکاوران دریایی: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 2 -3-91339-600-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ دفاع مقدس نداجا (زمینه‌های بروز جنگ)
نويسنده:علی جعفری‌جبلی ؛ نويسنده:مجید منصوری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.0843 - 486 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 60000 ریال - 3 -4-91120-600-978 انتخاب
8- غرش نانوچه‌ها: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم آبان ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 442 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 4 -9-91339-600-978 انتخاب
9- مروارید: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم آذرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.0843 - 498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 9 -01-6099-600-978 انتخاب
10- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 682 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 4 -19-6099-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2