لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (26)
تالیف (35)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- با صدای اذان ...
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ نقاش:فیروزه مظفری - شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 10000 ریال - 964-8315-23-X انتخاب
2- تمرین ریاضی اول دبستان
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ نويسنده:فرشته آریا - محراب قلم - دیویی: 510.76 - 88 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 8000 ریال - 7 -04-6005-964 انتخاب
3- کتاب کار املای فارسی سوم دبستان
نويسنده:شکوه تقدیسیان - مدرسه - دیویی: 4fa1 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 8500 ریال - 9 -693-353-964 انتخاب
4- تمرین ریاضی اول دبستان
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ نويسنده:فرشته آریا - محراب قلم - دیویی: 510.76 - 72 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3200 ریال - 7 -04-6005-964 انتخاب
5- کتاب کار ریاضی پایه دوم ابتدایی
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ ويراستار:اسحاق نیک‌منش ؛ تصويرگر:علی ذوالفقاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 510.76 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1800 ریال - 6 -230-436-964 انتخاب
6- کتاب کار املای فارسی دوم دبستان
نويسنده:شکوه تقدیسیان - مدرسه - دیویی: 4fa1 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7800 ریال - 0 -249-385-964 انتخاب
7- تمرین ریاضی اول دبستان
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ نويسنده:فرشته آریا - محراب قلم - دیویی: 510.76 - 80 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2400 ریال - انتخاب
8- تمرین ریاضی اول دبستان
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ نويسنده:فرشته آریا - محراب قلم - دیویی: 510.76 - 72 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 7000 ریال - 9 -03-6005-964 انتخاب
9- تمرین ریاضی اول دبستان
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ نويسنده:فرشته آریا - محراب قلم - دیویی: 510.76 - 72 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2200 ریال - انتخاب
10- جمع و تفریق
نويسنده:شکوه تقدیسیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 513 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8000 ریال - 4 -715-436-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4