لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (15)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرزوی بزرگ یک کفاش
نويسنده:محمود پوروهاب ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 25000 ریال - 0 -146-163-964-978 انتخاب
2- سگ پیر
نويسنده:سیدعلی پورحسینی ؛ ويراستار:محمود پوروهاب ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 297.156 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 30000 ریال - 8 -294-163-964-978 انتخاب
3- اشک آهو
نويسنده:محمود پوروهاب ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 25000 ریال - 9 -143-163-964-978 انتخاب
4- چهل کوزه‌ی طلایی و ...
نويسنده:محمود پوروهاب ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 25000 ریال - 7 -147-163-964-978 انتخاب
5- ماهی
نويسنده:سیدمحمد مهاجرانی ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 55000 ریال - 9 -226-163-964-978 انتخاب
6- آرزوی بزرگ یک کفاش
نويسنده:محمود پوروهاب ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 10000 ریال - 0 -146-163-964-978 انتخاب
7- اسیر سیم!
نويسنده:سیدمحمد مهاجرانی ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 55000 ریال - 7 -220-163-964-978 انتخاب
8- هدیه باغبان
نويسنده:محمود پوروهاب ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 10000 ریال - 8 -137-163-964-978 انتخاب
9- بهترین هدیه
نويسنده:محمود پوروهاب ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 25000 ریال - 1 -136-163-964-978 انتخاب
10- بلبل؟
نويسنده:سیدمحمد مهاجرانی ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 55000 ریال - 5 -224-163-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3