لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (19)
تالیف (35)
ترجمه (2)
تهران (26)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مالیه عمومی
نويسنده:ابوطالب مهندس ؛ نويسنده:محمد تقوی - دوران - دیویی: 336 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1394 - 170000 ریال - 7 -10-6208-600-978 انتخاب
2- ادبیات و نگارش فارسی: درسنامه فارسی عمومی
نويسنده:محمد تقوی ؛ نويسنده:عبدالله رادمرد ؛ نويسنده:سیدمهدی زرقانی - واژگان خرد - دیویی: 8fa0.8 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 35000 ریال - 1 -01-8931-964 انتخاب
3- ادبیات و نگارش فارسی: درسنامه فارسی عمومی
نويسنده:محمد تقوی ؛ نويسنده:عبدالله رادمرد ؛ نويسنده:سیدمهدی زرقانی - واژگان خرد - دیویی: 8fa0.8 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 70000 ریال - 1 -01-8931-964 انتخاب
4- مالیه عمومی
نويسنده:ابوطالب مهندس ؛ نويسنده:محمد تقوی - دوران - دیویی: 336 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1396 - 210000 ریال - 7 -10-6208-600-978 انتخاب
5- ادبیات و نگارش فارسی: درسنامه فارسی عمومی
نويسنده:محمد تقوی ؛ نويسنده:عبدالله رادمرد ؛ نويسنده:سیدمهدی زرقانی - واژگان خرد - دیویی: 8fa0.8 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 35000 ریال - 1 -01-8931-964 انتخاب
6- ادبیات و نگارش فارسی: درسنامه فارسی عمومی
نويسنده:محمد تقوی ؛ نويسنده:عبدالله رادمرد ؛ نويسنده:سیدمهدی زرقانی - واژگان خرد - دیویی: 8fa0.8 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 95000 ریال - 1 -01-8931-964 انتخاب
7- مالیه عمومی
نويسنده:ابوطالب مهندس ؛ نويسنده:محمد تقوی - دوران - دیویی: 336 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1392 - 120000 ریال - 7 -10-6208-600-978 انتخاب
8- اصول حسابداری
نويسنده:کلیفوردرالین نیس‌ونگر ؛ نويسنده: قیلیپایی ؛ مترجم:محمد تقوی - پیشبرد،پاپیروس - دیویی: 657 - 500 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1368 - 1150 ریال - انتخاب
9- حکایتهای حیوانات در ادب فارسی (بررسی حکایتهای حیوانات "فابلها" تا قرن دهم)
نويسنده:محمد تقوی - روزنه - دیویی: 8fa0.83 - 422 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 270000 ریال - 4 -7-90133-964-978 انتخاب
10- زیباسازی
گردآورنده:نادر شکری ؛ زيرنظر:محمد تقوی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 344.55046 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 0 -291-238-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4