لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (25)
تالیف (43)
ترجمه (1)
تهران (44)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (38)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه سه رنگ
نويسنده:نیره تقوی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1363 - 100 ریال - انتخاب
2- یونس
نويسنده:سیدعلی موسوی‌گرمارودی ؛ نويسنده:مینو کریم‌زاده ؛ نقاش:نیره تقوی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.156 - 20 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1370 - 250 ریال - انتخاب
3- زیباترین آواز
نويسنده:شکوفه تقی ؛ نقاش:نیره تقوی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 1900 ریال - 6 -260-432-964 انتخاب
4- قصه شکارچی کوچولو و لاکی
نويسنده:نیره تقوی ؛ نويسنده:مسعود کرامتی ؛ نقاش:گ.و. سینائی - شبتاب - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
5- یک مشت نقل رنگی
نويسنده:امیرحسین فردی ؛ نقاش:نیره تقوی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 8fa3 - (در1جلد ) - چاپ 2 سال 1370 - 190 ریال - انتخاب
6- ماهیگیر و دریا
نويسنده:عظیم خلیلی ؛ نقاش:نیره تقوی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 1600 ریال - 1 -321-432-964 انتخاب
7- طراحی شهری خیابان کارگر فضای حد فاصل میدان انقلاب اسلامی تا میدان حر
نويسنده:نیره تقوی ؛ نويسنده:محمود توسلی - شرکت عمران و بهسازی - دیویی: 711.409551222 - 178 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 19500 ریال - 2 -337-350-964 انتخاب
8- درخت بلورین
نويسنده:شکوفه تقی ؛ نقاش:نیره تقوی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1366 - 240 ریال - انتخاب
9- یک مشت نقل رنگی
نويسنده:امیرحسین فردی ؛ نقاش:نیره تقوی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - چاپ 2 سال 1369 - 170 ریال - انتخاب
10- Iranska fester
گردآورنده:روزبه تذهیبی ؛ گردآورنده:نسترن ربانی ؛ مترجم:ناصر نامدار - پریان - دیویی: 394.2655 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200000 ریال - 9 -16-7058-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5