لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (383)
تالیف (14)
ترجمه (436)
تهران (448)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (450) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوست بازیافته
نويسنده:فرد اولمن ؛ مترجم:مهدی سحابی - نو - دیویی: 823.914 - 106 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 190 ریال - انتخاب
2- خروج اضطراری
نويسنده:اینیاتسیو سیلونه ؛ مترجم:مهدی سحابی - الفبا - دیویی: 853.914 - 174 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 540 ریال - انتخاب
3- آرزوهای بزرگ (متن کوتاه شده)
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:مهدی سحابی - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.8 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2700 ریال - 1 -035-305-964 انتخاب
4- سرگشتگی نشانه‌ها، نمونه‌هایی از نقد پسامدرن
نويسنده: بودریار ؛ مترجم:بابک احمدی ؛ مترجم:افشین جهاندیده - نشر مرکز - دیویی: 149.97 - 370 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 37500 ریال - 964-305-120-X انتخاب
5- مکتب دیکتاتورها
نويسنده:اینیاتسیو سیلونه ؛ مترجم:مهدی سحابی - نشر ماهی - دیویی: 321.9 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 24000 ریال - 5 -16-9971-964 انتخاب
6- در جستجوی زمان از دست رفته: در سایه دوشیزگان شکوفا
نويسنده:مارسل پروست ؛ مترجم:مهدی سحابی - نشر مرکز - دیویی: 843.912 - 702 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1388 - 3 -903-305-964-978 انتخاب
7- دور دنیا در هشتاد روز (متن کوتاه شده)
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:مهدی سحابی - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 843.8 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 24000 ریال - 4 -104-305-964-978 انتخاب
8- تربیت احساسات
نويسنده:گوستاو فلوبر ؛ مترجم:مهدی سحابی - نشر مرکز - دیویی: 843.8 - 644 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 138000 ریال - 9 -646-305-964-978 انتخاب
9- ویزای کوه قاف
نويسنده:علیرضا میراسدالله ؛ ويراستار:مهدی سحابی - نشر مرکز - دیویی: 8fa3.62 - 98 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 46000 ریال - 0 -959-305-964-978 انتخاب
10- در جستجوی زمان از دست رفته: گریخته
نويسنده:مارسل پروست ؛ مترجم:مهدی سحابی - نشر مرکز - دیویی: 843.912 - 392 صفحه - (در7جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 2 -900-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45