لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (14)
تالیف (11)
ترجمه (13)
تهران (18)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های آماری چند متغیره کاربردی (با نرم‌افزارهای R و SPSS)
نويسنده:علیرضا نعمت‌اللهی ؛ نويسنده:محسن ملکی - دانشگاه شیراز - دیویی: 519.535 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 5 -457-462-964-978 انتخاب
2- آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ششم ابتدایی به هفتم: آخرین سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی 94-1393 به همراه سوالات سال 93-1392
نويسنده:فاطمه مرادی ؛ نويسنده:منصوره بغدادی ؛ نويسنده:زهرا دهقان‌نیری - لوح برتر - دیویی: 372.24076 - 480 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 300000 ریال - 8 -13-7412-600-978 انتخاب
3- تکرار: جستاری در روان‌شناسی تجربی
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 165000 ریال - 6 -353-213-964-978 انتخاب
4- چیروکه‌یل ئیواره
نويسنده:محسن ملکی - باغ نی - دیویی: 8fa9.23 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 7 -95-2699-964-978 انتخاب
5- تکرار: جستاری در روان‌شناسی تجربی
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 165000 ریال - 6 -353-213-964-978 انتخاب
6- بهشت ریاضی هشتم: آموزش کامل مفاهیم ریاضی هشتم به زبان ساده و کتاب کار و تمرین ...
نويسنده:سیدمجید میری ؛ نويسنده:یزدان منصوری ؛ نويسنده:مهرداد سعیدی‌فرید - لوح برتر - دیویی: 510.76 - 328 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 400000 ریال - 0 -06-7412-600-978 انتخاب
7- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 292000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
8- آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ششم ابتدایی به هفتم: آخرین سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی 94-1393 به همراه سوالات سال 93-1392
نويسنده:فاطمه مرادی ؛ نويسنده:منصوره بغدادی ؛ نويسنده:زهرا دهقان‌نیری - لوح برتر - دیویی: 372.24076 - 424 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 250000 ریال - 2 -02-7412-600-978 انتخاب
9- تکرار: جستاری در روان‌شناسی تجربی
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 289000 ریال - 6 -353-213-964-978 انتخاب
10- آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ششم ابتدایی به هفتم: آخرین سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی 94-1393 به همراه سوالات سال 93-1392
نويسنده:فاطمه مرادی ؛ نويسنده:منصوره بغدادی ؛ نويسنده:زهرا دهقان‌نیری - لوح برتر - دیویی: 372.24076 - 424 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 250000 ریال - 2 -02-7412-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3