لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (37)
تالیف (51)
ترجمه (7)
تهران (58)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (45)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیباترین آواز
نويسنده:شکوفه تقی ؛ نقاش:نیره تقوی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1365 - 80 ریال - انتخاب
2- تبر: بر اساس فیلمی از احمد عربانی
نويسنده:شکوفه تقی ؛ تصويرگر:منوچهر دهقان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 1500 ریال - 0 -070-432-964 انتخاب
3- چهار فصل
نويسنده:شکوفه تقی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 44 صفحه - جلد 1 - بیاضی - چاپ 1 سال 1363 - 60 ریال - انتخاب
4- باغ ستاره
نويسنده:شکوفه تقی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - پالتویی - چاپ 2 سال 1370 - 400 ریال - انتخاب
5- دو بال خرد: عرفان و فلسفه در رساله الطیر ابن‌سینا
نويسنده:شکوفه تقی - نشر مرکز - دیویی: 189.1 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 32000 ریال - 4 -722-305-964 انتخاب
6- چهار فصل
نويسنده:شکوفه تقی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 44 صفحه - جلد 2 - بیاضی - چاپ 1 سال 1363 - 50 ریال - انتخاب
7- دادگاه سری
نويسنده:شکوفه تقی - نشر لک‌لک - دیویی: 8fa3.62 - 66 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 800 ریال - انتخاب
8- چهار فصل: بهار، تابستان، پاییز، زمستان
نويسنده:شکوفه تقی ؛ بازنويسي:رویا مشعوف ؛ تصويرگر:پری‌سیما طاهباز - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 525 - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 9 -149-432-964 انتخاب
9- درخت بلورین
نويسنده:شکوفه تقی ؛ نقاش:نیره تقوی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1366 - 240 ریال - انتخاب
10- اتاق بزرگ حنا
نويسنده:شکوفه تقی ؛ عكاس:سوفی اسپیریرونف - نشر مرکز - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1100 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6