لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سکوت عشق
نويسنده:لیلا حقیقت‌گو ؛ ويراستار:پری نرگسی - بوستان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 28000 ریال - 2 -63-6110-964-978 انتخاب
2- سکوت عشق
نويسنده:لیلا حقیقت‌گو ؛ ويراستار:پری نرگسی - بوستان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 200 نسخه - 50000 ریال - 2 -63-6110-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1