لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(99)
چاپ مجدد (322)
تالیف (0)
ترجمه (421)
تهران (416)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (419)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (421) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دفترچه خاطرات یک بی‌عرضه: سیاه زمستون
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:کهزاد باصری ؛ گرافيست:حسین کریم‌زاده - نشر ماهی - دیویی: 741.5 - 196 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 6 -138-209-964-978 انتخاب
2- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه آبی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 6 -82-2980-964-978 انتخاب
3- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه آبی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -82-2980-964-978 انتخاب
4- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: قوز بالا قوز!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 36000 ریال - 6 -97-5270-600-978 انتخاب
5- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: سفر زهرماری
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 220 صفحه - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 0 -260-194-600-978 انتخاب
6- خاطرات یک بچه‌ی چلمن
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 1 -92-5270-600-978 انتخاب
7- دوست خودخواه
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:صدیقه خداخواه - قیوم،اعجاز قلم - دیویی: 741.5 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - انتخاب
8- حقیقت بدترکیب
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:فریبا نباتی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 3 -114-296-600-978 انتخاب
9- مدرسه عهد بوق
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 823.914 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -425-296-600-978 انتخاب
10- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه سبز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -84-2980-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43