لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(107)
چاپ مجدد (376)
تالیف (0)
ترجمه (483)
تهران (478)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (480)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (483) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوست خودخواه
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:صدیقه خداخواه - قیوم،اعجاز قلم - دیویی: 741.5 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - انتخاب
2- حقیقت بدترکیب
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:فریبا نباتی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 110000 ریال - 3 -114-296-600-978 انتخاب
3- دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 100000 ریال - 9 -909-349-964-978 انتخاب
4- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 216 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 150000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
5- سفر پردردسر
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:فریبا نباتی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 170000 ریال - 7 -398-296-600-978 انتخاب
6- خاطرات یک بچه‌ی چلمن
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 36000 ریال - 1 -92-5270-600-978 انتخاب
7- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه قهوه‌ای
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 110000 ریال - 4 -137-188-600-978 انتخاب
8- دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 150000 ریال - 9 -909-349-964-978 انتخاب
9- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه نارنجی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:مریم رحیمی - ایران بان - دیویی: 741.5 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 135000 ریال - 8 -197-188-600-978 انتخاب
10- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 220 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 120000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49